Nieuwe wethouder Leon van Noort (VVD) beëdigd

BARENDRECHT –De fractievoorzitters van de Barendrechtse coalitiepartijen EVB, VVD en D66 spraken elkaar deze week over de vertrouwensbreuk tussen de wethouders binnen het college van Barendrecht. Deze breuk was ontstaan nadat bekend werd dat wethouder Leon van Noort een relatie was aangegaan met een ambtenaar. Er was onenigheid over of hij dit zelf had gemeld, of dat het college dit had ‘ontdekt’. Vandaag (Vrijdag 9 september 2016) rapporteerden de fractievoorzitters aan burgemeester Van Belzen het volgende over hun bevindingen:

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen (EVB, VVD, D66) hebben na gesprekken geconstateerd dat er tussen de drie coalitiepartijen voldoende inhoudelijke basis is om de samenwerking voort te zetten.

Op 7 september hebben de vier wethouders nogmaals samen over hun onderlinge vertrouwen gesproken en de conclusie getrokken dat er een basis is ontstaan voor een constructieve voortzetting en samenwerking binnen het college. De uitkomsten van dit gesprek hebben de wethouders toegelicht aan de fractievoorzitters. De fractievoorzitters hebben hiervan kennisgenomen.

De fractievoorzitters van de coalitie hebben op basis van de uitkomsten van de gesprekken geconstateerd dat dit college de kracht heeft hervonden om de belangen van Barendrecht de absolute voorrang te verlenen.

Op basis van deze rapportage en een hedenmorgen gehouden vergadering van het college constateert burgemeester Van Belzen vandaag (Vrijdag 9 september 2016) dan ook dat er geen sprake meer is van een vertrouwensbreuk tussen wethouder Van Noort en de andere drie wethouders binnen het Barendrechtse college. Alle wethouders hebben besloten een streep te zetten onder de kwestie en de samenwerking voort te zetten.

Het bovenstaande bericht is zojuist binnengekomen. Dit bericht wordt mogelijk nog aangevuld met meer informatie zodra deze beschikbaar komt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »