Basisschool De Ark in verzet tegen tijdelijke verhuisplan, college houdt vast aan plannen, politiek wil heroverweging

BARENDRECHT – [Video] Leerlingen van CBS De Ark aan de Klipper in Barendrecht kregen vorig jaar te horen dat ze een nieuw schoolgebouw krijgen. De gemeente stelde ook een plan op om de school tijdelijk ergens anders te huisvesten, zodat het huidige schoolgebouw kan worden gesloopt en de nieuwe opgebouwd. Een tegenstrijdigheid in dit besluit zorgt voor onduidelijkheid:

De officiële documenten van dit plan, waarbij leerlingen (tijdelijk) van (school)gebouw wisselen, bevat tegenstrijdige informatie: Het éne document stelt dat basisschool De Tweemaster naar het nabijgelegen schoolgebouw van ‘De Rank’ aan de Dorpsstraat-Oost mogen verhuizen (De Rank zal eerst naar het voormalige Eduldeta gebouw aan de Dierensteinweg verhuizen). In een bijlage staat echter dat De Ark naar het schoolgebouw van ‘De Rank’ mag verhuizen.

Update 2 feb. van de gemeente: College houdt vast aan volgorde huisvesting Tweemaster en Ark: “Het indienen van een petitie door ouders en medewerkers van De Ark heeft hierin geen verandering gebracht.

Verantwoordelijk wethouder Proos heeft zowel kennisgenomen van de oproep voor de petitie als van de video. “De petitie is een heel sympathiek gebaar vanuit De Ark. Ouders en medewerkers willen dat zijzelf en hun kinderen zo min mogelijk last hebben van de tijdelijke huisvesting. En dat is vanuit hun positie begrijpelijk.’ Hij vervolgt: “Een ja tegen een tijdelijke verhuizing van De Ark naar De Rank betekent een nee tegen verhuizing van De Tweemaster. Zij zouden dan voor de derde keer uitstel krijgen van hun verhuizing naar een beter gebouw, zodat de leerlingen van De Tweemaster dan nog langer moeten wachten. Dus hoe sympathiek de petitie ook is, wij houden vast aan de volgorde om eerst De Tweemaster te verhuizen en dan De Ark.

Besluit blijft staan

Het college heeft vorige week dinsdag een besluit genomen welke niet alleen onlogisch, maar ook veel duurder voor de gemeente is, zo stellen vertegenwoordigers van een petitie tegen het verhuisplan. Het college besloot dat De Ark niet en de Tweemaster wel naar De Rank mag verhuizen: een schoolgebouw dat dichtbij de beide scholen staat, maar voor De Ark ook groot genoeg is voor alle 336 leerlingen (de Tweemaster heeft 156 leerlingen). Deze voordelen zien ze bij De Ark niet terug in de alternatieven die door de gemeente worden aangeboden.

De Ark kreeg na hun verzoek tot heroverweging afgelopen week te horen dat het college het besluit toch in stand houdt vanwege de ‘bestuurlijke betrouwbaarheid’ van het genomen besluit. Het dossier wordt behandeld door wethouder Arnoud Proos, omdat onderwijs-wethouder Peter Luijendijk niet meestemt over het onderwerp om belangenverstrengeling te voorkomen (vrouw werkzaam binnen het betreffende onderwijs).

Alternatieven

Leerlingen van De Ark moeten dus, volgens het opnieuw bekrachtigde besluit van het college, tijdelijk naar één of zelfs meerdere andere locaties in Barendrecht verhuizen. Locaties die veel verder weg zijn (Evertsenstraat), niet voldoende ruimte hebben voor de alle leerlingen (huidige gebouw vd Tweemaster) of al jaren niet meer goed wordt onderhouden en er veel geld nodig is om dit gebouw tijdelijk op te knappen, waarna het waarschijnlijk wordt gesloopt (oude pand van de Hoeksteen aan de Kruidentuin).

Bij De Ark snappen ze deze keuze van het college niet: Door het aantal leerlingen heeft De Ark meer ruimte (lokalen) nodig dan De Tweemaster, maar toch heeft het college besloten om De Tweemaster gebruik te laten maken van het gebouw van ‘De Rank’, dit terwijl het aantal leerlingen van De Ark niet kan verhuizen naar het schoolgebouw van De Tweemaster, omdat deze kleiner is.

Politiek

Inmiddels hebben de politieke partijen Echt voor Barendrecht en het CDA Barendrecht zich al uitgesproken om opnieuw naar het besluit te kijken in de gemeenteraad:

EVB: “Echt voor Barendrecht (EVB) wil de volgordelijkheid van de carrousel van geplande schoolverhuizingen de komende jaren, de zogenaamde ‘scholenschuif’, heroverwegen in de gemeenteraad. EVB wil daarmee gehoor geven aan het signaal van betrokkenen van CBS de Ark die hierover een petitie zijn gestart. EVB heeft een debat aangevraagd over de kwestie. (…) Maar CBS De Ark is niet de enige belanghebbende school. Ook het gebouw van OBS De Tweemaster is in verouderde staat. En ook deze school heeft snel recht op een toekomstbestendige accommodatie. Het is van belang dat we de argumenten hieromtrent nog eens goed met elkaar afwegen. Daarover willen we met de gemeenteraad in discussie.

CDA: “CDA begrijpt het standpunt van de Medezeggenschapsraad omdat dit onlogisch lijkt. Bovendien blijkt uit de stukken die de MR aan de fractie stuurde dat er hierover een onduidelijkheid zit in het besluit rondom Edudelta. Het CDA vindt dat dit zo snel mogelijk gerepareerd moet worden. (…) In dit geval gaat het om al gemaakte afspraken met De Tweemaster. Onduidelijkheid in de stukken geeft hoop dat het nog anders opgelost kan worden. Hoewel het CDA hecht aan betrouwbaar bestuur vinden wij dat je ook oog moet hebben voor gewijzigde omstandigheden die heroverweging vragen.

Petitie

De volledige oproep en petitie van de oudervertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad van CBS De Ark namens de ouders/verzorgers van de leerlingen van CBS De Ark:


Vorig jaar maart heeft de gemeenteraad besloten dat in 2023 CBS De Ark een nieuw schoolgebouw krijgt ter vervanging van het huidige 45 jaar oude schoolgebouw. Dit besluit, dat beter bekend is als de onderwijscarrousel van de scholen Edudelta, De Rank, De Wijngaard, De Tweemaster en De Ark, sprak zich echter op verschillende plekken tegen. In het besluit (PDF) is benoemd dat De Ark tijdelijk gehuisvest zal worden in de Tweemaster, terwijl in de bijlage van het besluit (PDF) juist wordt benoemd dat De Ark tijdelijk in De Rank gehuisvest zal worden. De uitvoering van het besluit is onmogelijk, omdat De Ark, dat het dubbele aantal leerlingen telt ten opzichte van De Tweemaster, praktisch niet past in het gebouw van De Tweemaster. De Ark is sinds het besluit in gesprek met de Gemeente en OZHW, het bestuur van De Tweemaster, om te zoeken naar een oplossing. Het college heeft afgelopen week besloten dat zij de bijlage van het besluit ter zijde schuiven en niet opnieuw naar de raad wil gaan om deze fout te repareren.

De oplossingen die de gemeente heeft aangedragen zijn onuitvoerbaar of kosten onmogelijk veel gemeenschapsgeld. Zo stelt de gemeente voor om een school met 14 groepen te plaatsen in een gebouw met 8 lokalen om vervolgens voor veel geld noodlokalen op het schoolplein te plaatsen waardoor er geen buitenspeelruimte meer over is. Een andere oplossing is om de school op te splitsen en gedeeltelijk onder te brengen in het voormalige gebouw van De Dubbeldekker. Dit gebouw is door vocht, schimmel en slechte ventilatie alles behalve een veilige werk- en leerplek te noemen en zal voor zeer veel geld moeten worden aangepast. Tot slot gaf de gemeente ook de oplossing naar de andere kant van het dorp te verhuizen in het gebouw van De Wijngaard. Door de honderden extra vervoersbewegingen per dag langs drukke verkeerspunten is dit niet een veilige oplossing te noemen. De enige optie die geen gemeenschapsgeld kost en 100% passend is, namelijk tijdelijke huisvesting in De Rank, is voor de gemeente echter niet bespreekbaar. Als argument wordt gegeven de bestuurlijke betrouwbaarheid ten opzichte van het genomen besluit. Dit is een discutabel argument, omdat er voorbij wordt gegaan aan de uitvoerbaarheid van het besluit en een bijlage van het besluit die het tegenovergestelde stelt.

De ouders en verzorgers van de leerlingen van CBS De Ark laten het er echter niet bij zitten. Zij zijn een petitie gestart om de gemeente Barendrecht te verzoeken haar verantwoordelijkheid te nemen richting 336 Barendrechtse kinderen en het besluit aan te passen. U kunt de petitie online ondertekenen op: dearkinderank.petities.nl

VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »