Dalton Lyceum organiseert voorlichting voor ouders over social media en iPads in de les

BARENDRECHT – Het Dalton Lyceum werkt nu al weer een aantal jaren met iPads (tablets) in de les. De iPad, niet als doel, maar als middel; naast de gewone schoolboeken. Inmiddels hebben alle leerlingen in de brugklas, leerjaar 2 en een aantal pilot-klassen in leerjaar 3 elke les hun iPad bij zich.

Via deze tablet maken zij voor sommige vakken hun huiswerk, zoeken ze eenvoudig dingen op en produceren zij opdrachten zoals vlogs (spreekvaardigheid) en presentaties. Maar net als een mobiele telefoon, kan de iPad ook verkeerd gebruikt worden. Met de mobiele telefoon en de iPad is ook de verleiding om snel even social media te checken of te gamen op elk moment van de dag groter geworden.

Thema-ouderavond

Zowel voor ouders als school is deze ontwikkeling soms een pedagogische uitdaging, want hoe leer je een kind hiermee om te gaan. Tijdens een thema-ouderavond voor de brugklasouders stond deze vraag centraal.

Zo werd besproken welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van social media, waar zogenaamde influencers steeds belangrijker worden en veel invloed hebben op het doen en laten van jongeren. Maar ook: hoe kun je kinderen leren om verantwoord om te gaan met social media en met de druk die ze zichzelf opleggen om altijd online te zijn.

Naast de lezing over social media, verzorgd door Bureau Leefstijl, was er ook aandacht voor de mogelijkheden van de iPad in de les. In lesjes van elk 30 minuten kregen ouders van docenten uitleg over de digitale daltonplanner en de leerdoelen die de school hiermee wil bereiken. De laatste les ging over de mogelijkheden van de iPad als hulpmiddel bij een les en ouders konden zelf ervaren hoe deze wordt ingezet om bijvoorbeeld woordjes te overhoren, groepsopdrachten te maken en te kunnen differentiëren in niveau en tempo.

Een heel zinvolle avond over een modern en alom gebruikt medium, zo bleek uit de reacties van de ouders.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »