BARENDRECHT – De leerlingen op basisschool De Draaimolen hebben sinds dit jaar geen les meer op vrijdagmiddag; een mooie gelegenheid voor het aanbieden van kunstzinnige activiteiten na schooltijd. Dankzij brede school gelden heeft stichting ToBe, dans- en djembélessen kunnen verzorgen. Hier is gretig gebruik van gemaakt!

In zeven weken hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich geformeerd tot een ware percussiegroep. De jongste leerlingen van de school hebben in deze tijd kennis kunnen maken met verschillende dansstijlen, waarbij het beleven van plezier centraal stond.

Op 11 december zullen de laatste lessen plaatsvinden. Gezien het enthousiasme onder leerlingen en ouders zal de school op zoek gaan naar een vervolgprogramma voor naschoolse activiteiten.

Vreedzame school

OBS De Draaimolen is als eerste school in Barendrecht tevens gestart met het invoeringstraject om een Vreedzame School te worden. Dit programma sluit aan bij de anti-pest wet en speelt in op alle facetten binnen de huidige maatschappij. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »