Corona / Covid-19

BARENDRECHT – Het college van B&W van Barendrecht heeft vorige week een set regels vastgesteld voor ondernemers die komende maanden een partytent voor hun winkel willen plaatsen in verband met de coronamaatregelen. Niet voor een party, maar om wachtende bezoekers enig comfort te bieden als de winkel tijdelijk vol is.

Normaliter mag een dergelijke tent alleen worden geplaatst als hiervoor een vergunning/ontheffing is verleend.

Partytent

Het aantal klanten in een winkel is vanwege de coronamaatregelen beperkter. “Daardoor is bij enkele ondernemers de behoefte ontstaan om een voorziening te plaatsen om buiten wachtende klanten comfort te bieden“, aldus het college.

Een partytent/pagodetent kan extra ruimte bieden om bezoekers, droog en uit de wind, op anderhalve meter afstand van elkaar voor de winkel te kunnen laten wachten als het binnen al vol is.

Eisen

Als ondernemers voldoen aan alle onderstaande eisen, is er sinds 13 oktober 2020 (tot uiterlijk april 2021) geen vergunning/ontheffing van de gemeente nodig op basis van het besluit “regels omtrent tijdelijke overkappingen bij winkels in verband met Covid-19“:

Een voorziening bij een winkel in de vorm van een partytent/pagodetent die

 • aan minimaal drie zijden open is;
 • buiten winkelopeningstijden wordt verwijderd;
 • bij extreme weersomstandigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden wordt verwijderd (storm, grote hoeveelheden neerslag);
 • aanwezig is tot uiterlijk 1 april 2021;
 • geplaatst is voor de eigen gevel van de winkel en binnen het gevelvlak;
 • niet op parkeerplaatsen geplaatst is;
 • niet op of binnen een strook van 60 cm. ter weerszijde van een blindenroute geplaatst is;
 • niet groter is dan 4 x 6 meter;
 • door de inrichting bevordert dat de wachtenden 1,5 meter afstand houden;
 • geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • de vrije doorgang voor voetgangers waarborgt.


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Ondernemen« | »