Politieauto

BARENDRECHT – De burgemeester van Barendrecht heeft via een brief de gemeenteraadsleden geïnformeerd over het gebruik van de politiebureaus in Barendrecht. Het gaat hierin over de verruimde openstelling van beide politieposten en het (her)gebruik van de gebouwen waarin de politie is gevestigd.

Pilot

De sinds kort gestarte pilot, waar beide politiebureaus van Barendrecht enkele uren per week zijn geopend, is bedoeld om “het dienstverleningsconcept bij te sturen en ervaring op te doen met de dienstverlening tijdens de openingsuren“. Na de pilot, die een jaar duurt, zal deze worden geëvalueerd. De bedoeling is dat burgers hierbij worden betrokken.

Er wordt naar gestreefd om ook na de pilot beide politiebureaus open te houden. “Zoals u weet is mijn ambitie het behouden van onze politieposten ondanks de door het rijk opgelegde bezuinigingen voor de Nationale politie“, aldus burgemeester van Belzen.

Huur een “politiebureau”

De Nationale politie heeft aangegeven dat zij slechts voor een klein deel gebruik maken van de gebouwen waar de politiebureaus momenteel in zitten gevestigd. Dit betreft politiebureau Maasstraat en het Middeldijkerplein. Door de huur van beide panden op te zeggen zou de Nationale politie €107.000 kunnen besparen, dit kan op zijn vroegst in de zomer van 2015.

De gemeente Barendrecht heeft hierdoor ruim de tijd gekregen om te onderzoeken of de panden kunnen worden verhuurd voor andere activiteiten. Er wordt gesproken over “een andere invulling geven“, daarbij worden bijvoorbeeld de lokale maatschappelijke organisaties zoals buurtpreventie, buurt bestuurt en buurtbemiddeling genoemd. Deze zouden actief gebruik kunnen maken van de gebouwen buiten het gebruik door de politie.

Een concreet plan voor deze “andere invulling” is momenteel in de maak. Of de politie andere panden gaat huren of een kleiner deel van de huidige gebouwen gaat huren blijft vooralsnog onbekend.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »