Politieauto

BARENDRECHT – [Foto’s] Vandaag (Woensdag 3 september 2014) start de politie met een proef van een jaar waarbij 2 politieposten geopend zijn in plaats van 1. De post aan het Middeldijkerplein is 2 dagdelen per week en de politiepost aan de Maasstraat 1 dagdeel per week geopend. Bij de reorganisatie van de politie wil men de wijze waarop burgers contact op kunnen nemen met de politie verder verbeteren. Concreet betekent dit dat de politieposten aan het Middeldijkerplein en de Maasstraat door middel van maatwerk dicht bij onze inwoners hun dienstverlening gaan aanbieden. Hiermee wordt de politie toegankelijker voor de inwoners van Barendrecht.

Veiligheidsgevoel

Burgemeester Van Belzen had goede redenen om 2 politieposten open te willen hebben. “In onze gemeente met bijna 48.000 inwoners hecht ik veel waarde aan de aanwezigheid van een politiepost en de daarbij behorende zichtbaarheid van de politie in de wijk. Bovendien is de maatschappelijke positie van een politiepost van belang voor het veiligheidsgevoel van onze burgers. Met deze proef wordt de wens van het college van burgemeester en wethouders ingevuld om beide politieposten in de gemeente open te stellen.

Meerdere mogelijkheden voor contact

Uitgangspunt is dat u zelf kunt kiezen op welke manier u contact heeft met de politie. Zo kunt u bijvoorbeeld digitaal aangifte doen op een moment dat het u het beste uitkomt. Verder is het volgende mogelijk:

Politiepost Maasstraat 28

  • 3D Aangifte doen (op afspraak);
  • Spreekuur wijkagent;
  • Tijdens openingstijden zonder afspraak langskomen met vragen of voor informatie.

Politiepost Middeldijkerplein 1

  • Spreekuur wijkagent;
  • Tijdens openingstijden zonder afspraak langskomen met vragen of voor informatie.

Openingstijden

Politiepost Middeldijkerplein

  • Woensdag 14:00 tot 17: 00 uur
    Donderdag: 19:00 tot 21:00 uur

Politiepost Maasstraat

  • Maandag 09:00 tot 12:00 uur

Actief in de wijk

Het gemeentebestuur onderzoekt of behalve de politie ook 2 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en het bikersteam van de gemeente vanuit de politiepost aan het Middeldijkerplein kunnen werken. Van Belzen: ”Wij gaan niet alleen een spreekuur voor de politie toevoegen. Ook gaan wij het (warme) contact tussen de inwoner, politie, BOA’s en toezichthouders op straat bevorderen. Door actief in de wijk aanwezig te zijn, stimuleren wij het aanspreken van politie, BOA’s en toezichthouders op straat en wordt de inwoner geholpen”.

Proefperiode

De proefperiode wordt gebruikt om ervaring op te doen met de dienstverlening tijdens de openingstijden en waar nodig bij te sturen. Na de proefperiode vindt een evaluatie plaats waarbij de inwoners van Barendrecht worden betrokken. Het streven is daarna door te gaan met de openstelling van beide politieposten op bepaalde uren en het dienstverleningsconcept.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »