BARENDRECHT – Wijkregie bestaat vanaf januari 2008. Het is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, woningcorporaties, welzijnswerk, politie en bewonersorganisaties. In Wijkregie werken zij samen om het in de eigen buurt zo prettig mogelijk wonen te maken. Hierbij kan de samenstelling van de partners verschillen, afhankelijk van het onderwerp.

Door de jaren heen is het concept gewijzigd van ‘samen doen’ naar ‘zelf doen’, eventueel ondersteund door een van de partners.

Nog plezieriger

Wethouder Dirk Vermaat heeft Wijkregie in zijn portefeuille. Dat was een bewuste keuze: “Wijkregie is voor de inwoners dé mogelijkheid om mee te praten, denken en beslissen over belangrijke zaken in de directe omgeving, straat en wijk. Voor de gemeente is Wijkregie een onmisbare schakel in het contact met de burgers. Contact dat noodzakelijk is om het wonen en leven in Barendrecht nog plezieriger te maken.

Werkwijze

Wijkregie is niet alleen het terrein van de gemeente, maar wordt vormgegeven door alle betrokken partners: bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals KijkopWelzijn, woningcorporaties, politie, scholen en de gemeente. Afhankelijk van het onderwerp schuiven partners aan en werken zij samen om de wijken nog prettiger en veiliger te maken. Wij zoeken hiervoor betrokken bewoners die echt iets willen doen voor hun buurt. Wijkregie is er vooral op gericht om zaken tot stand te brengen in de samenleving. Dit kan bij 1 persoon starten, maar het gaat om het resultaat in de wijk als geheel.

Rol gebiedsregisseur

De gebiedsregisseur heeft een speciale rol in het proces. Hij treedt op als aanjager en verbinder. Hij benut zijn contacten en stelt deze ter beschikking aan de partners en bewoners. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gebiedsregisseur ervoor zorgt dat de inbrenger van een voorstel in contact komt met de juiste persoon. Ook zorgt hij ervoor dat de ‘juiste’ mensen aan tafel komen en speelt hij een rol bij de eerste beoordeling van het voorstel.

Resultaten

Gedurende de 6 jaar dat Wijkregie nu bestaat, zijn er goede resultaten geboekt. Zoals Moestuin Rijk in het kader van sociale binding en duurzaamheid, de overlastbestrijding met RET rond tramlijn 25 in Carnisselande en Buurtpreventie Smitshoek. Met Wijkregie houd je als gemeente gevoel met de wijk en kun je voortdurend inspelen op de behoefte die er leeft. De uiteindelijke effecten in de samenleving zijn pas op langere termijn goed zichtbaar. Tegelijk is de lange termijn ook de optelsom van een aantal kleine acties en resultaten die op kortere termijn geboekt zijn.

De toekomst van wijkregie

De samenleving wordt nog complexer en netwerken nog belangrijker. De rol van verbinder, zoals een gebiedsregisseur Wijkregie heeft, zal zijn meerwaarde nog meer bewijzen. Wijkregie heeft veel contacten met bewoners, bedrijven en organisaties en benut deze om voortdurend in te spelen op de behoefte van de veranderende samenleving. Wijkregie is te vinden via wijkregie. nl, Twitter: @wijkregie of een van de 2 gebiedsregisseurs: Arjen van Breugel of Martin Wildeboer via telefoonnummer 14 0180.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »