Uitbreiding van natuur- en recreatie in Zuidpolder: 45 hectare groen en water, maximaal 4 hectare bebouwing

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht gaat het laatste gedeelte van Zuidpolder herinrichten. Het bestaande natuur- en recreatiegebied wordt uitgebreid met ongeveer 45 hectare aan groen en water. Het doel is een open en toegankelijk gebied voor bewoners en bezoekers.

De herinrichting en daarbij uitbreiding van onze Zuidpolder is van groot belang. Het plan sluit naadloos aan op onder andere onze groenambities. Er komt bebossing, bloemrijk grasland, we leggen wandel- en fietspaden aan en breiden ook de kanoroute uit in dit gebied. Het doel is een toegankelijk groen natuur- en recreatiegebied waar onze inwoners én bezoekers kunnen genieten.”, zegt wethouder Lennart van der Linden.

Maximaal 4 hectare aan bebouwing

De herinrichting van de Zuidpolder brengt kosten met zich mee. Daarom heeft de gemeente besloten om maximaal 4 hectare bebouwing te realiseren om dit te kunnen financieren. De woningen worden verdeeld in 30 woonunits. Zij krijgen de uitstraling van een landelijke schuur. Binnen deze units worden de woningen gerealiseerd. Deze woonunits staan verspreid over zes percelen. 65% van deze woningen krijgt een maatschappelijke- en zorgfunctie. De overige woningen, worden woningen in verschillende prijsklassen. De zes erven worden gerealiseerd aan de bestaande weg van de Achterzeedijk.

Vastellen ontwikkelkader

Om ervoor te zorgen dat de herinrichting binnen de uitgangspunten van de eerder opgestelde gebiedsvisie blijft, is er een ontwikkelkader opgesteld. In het ontwikkelkader zijn alle kaders en spelregels voor de herinrichting van de Zuidpolder opgenomen. Ontwikkelaars GKB Vastgoed en JP Projectontwikkeling zijn betrokken bij de herinrichting van de Zuidpolder. Het ontwikkelkader wordt 28 november 2023 november behandeld in de Adviserende Commissie Ruimte. Hier kunnen inwoners gebruik maken van hun spreekrecht. Aanmelden kan via griffie@barendrecht.nl of via 14 0184 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de commissievergadering. Op 19 december 2023 gaat het ontwikkelkader ter besluitvorming naar de gemeenteraad.



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht



« | »