Restafvalcontainer in het centrum van Barendrecht

BARENDRECHT – Barendrechtse huishouders hoeven over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Het college stelt de raad voor dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te schrappen.

Er komt begin 2023 geen afrekening hiervoor op de aanslag gemeentebelastingen. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing blijft gelijk.

Pasjes

De pasjes blijven nodig om de ondergrondse containers te openen. De ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton (OPK) worden opengesteld voor alle inwoners, hiervoor is ook het pasje nodig. De inzameling van GFT-afval blijft zoals die nu is.

Nieuw afvalbeleid vaststellen

Het college constateert dat inwoners niet voldoende zijn meegenomen in de vaststelling van het Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 en de invoering van het variabel tarief.

Wethouder Dirk Vermaat: “We zijn groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen. Maar dat willen we niet stimuleren via een variabel tarief. We willen samen met inwoners nadenken over de manier waarop we dit kunnen bereiken. Daarom gaan we nieuw afvalbeleid opstellen, waar we inwoners actief bij betrekken. En stellen we de raad voor om in afwachting van het nieuwe beleid nu een stap terug te zetten en inwoners niet te laten betalen voor de klepbeweging en het aanbieden van de minicontainer met restafval over 2022.

Wethouder Vermaat komt in het najaar van 2022 met een uitgewerkt voorstel voor nieuw afvalbeleid. In dit beleid wordt rekening gehouden met betaalbaarheid, afvalscheiding, straatbeeld en gebruiksgemak.

De eerste mogelijkheid voor inwoners van Barendrecht om daarover mee te praten is tijdens het eerste themagesprek van het college op 22 juni aanstaande in Spruit. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via e-mailadres opwegnaar2026 [@] barendrecht.nl.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »