Definitief ontwerp van nieuwe Vlak vastgesteld, onteigening in voorbereiding voor doorsteek naar Onderlangs

BARENDRECHT  – Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp voor het nieuwe autovrije plein ’t Vlak in Barendrecht vastgesteld. De verbouwing van het plein, nu nog grotendeels autoweg en parkeerplaatsen, zal naar verwachting in 2023 beginnen. Een doorsteek vanaf de Binnenlandse Baan naar het Onderlangs staat nog voor dit jaar op de planning.

Met de herinrichting van ’t Vlak komt er een nieuwe toegangsweg naar het Onderlangs. Deze weg zal achter het rijtje van Snackcorner ‘t Vlak komen. De gemeente werk momenteel aan het verwerven van de benodigde gronden voor deze toegangsweg. “Gesprekken met verschillende eigenaren lopen. Zodra de gronden zijn verworven, zullen als eerste de nieuwe toegangsweg naar het Onderlangs en verschillende parkeerplaatsen worden aangelegd. Dat staat nog voor dit jaar op de planning“, aldus de gemeente.

‘t Vlak

In het vastgestelde ontwerp is direct zichtbaar dat ‘t Vlak geen parkeerplaatsen meer zal hebben en ook de autoweg naar het Onderlangs grotendeels is verdwenen. In plaats daarvan worden er diverse groene bomen/planten perkjes toegevoegd, waarvan er één zal worden voorzien van ‘bedriegertjes’ (kleine fonteintjes in de grond) met daaromheen grote zwerfkeien.

De gebruikte materialen als bankjes, fietsnietjes en lichtmasten zullen hetzelfde zijn als die worden gebruikt op het gemeentehuisplein (Binnenhof).

Onteigening

De gemeente spreekt in een eigen nieuwsbericht over het ‘verwerven van de benodigde gronden’ voor de realisatie van de doorsteek. Daarmee wordt bedoeld om een overeenkomst zonder dwang met de eigenaar te sluiten (minnelijke verwerving) alsook onteigening als dat niet lukt: eigenaren van grond/garageboxen kunnen dan worden gedwongen hun grond af te staan aan de gemeente. Op dit moment wordt onteigening voorbereid voor 2 garageboxen, zo meldt wethouder Bults in een brief (PDF) aan de gemeenteraad. “Ondanks alle inspanningen van de gemeente Barendrecht, heeft het overleg vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid. Gezien het bovenstaande heeft de gemeente besloten de Kroon te verzoeken om de onroerende zaken ter onteigening aan te wijzen.” (PDF)

Doorsteek en sloop

Om de doorsteek te realiseren zal in het tweede kwartaal van 2022 worden begonnen met de sloop van het kantoorpand op de hoek (voormalige makelaarskantoor). Wethouder Bults: “Wanneer het definitief bestraten van de Doorsteek start, hangt af van de verwerving. Het zou mooi zijn als we dat dit jaar ook zouden kunnen oppakken. Nadat de verbinding tussen Binnenlandse Baan en Onderlangs via de Doorsteek tot stand is gekomen, kan ’t Vlak worden opgepakt.

De wethouder merkt tevens op dat er binnenkort een voorstel volgt om ook de doorsteek vanaf het Onderlangs naar het gemeentehuisplein/Binnenlandse Baan te verbeteren (thv de HEMA).

Traject

Het voortraject voor het ontwerp van ‘t Vlak bestond onder meer uit enquêtes over wensen en behoeften, de realisatie van een klankbordgroep (bestaande uit omwonenden, inwoners en ondernemers) en een inloopdag. Tips en opmerkingen zijn vervolgens geïnventariseerd en besproken (alle vragen en antwoorden staan in deze PDF). Dit leidde half november 2021 tot een voorlopig ontwerp. Iedereen kon hierop binnen 6 weken reageren.

Artikelfoto: Het definitieve ontwerp voor het nieuwe Vlak (tweede foto in onderstaande Twitter bericht: Schets van de nieuwe doorsteek en de grond die de gemeente daar nog voor moet verwerven):Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »