Wijk Buitenoord van boven (Drone foto)

BARENDRECHT – Wethouder Tanja de Jonge: “Fossiele brandstoffen, zoals aardgas, hebben hun langste tijd gehad. We stappen over naar meer duurzame energiebronnen. In het belang van onszelf, maar ook van de generaties na ons.” In dit kader werd de wijk Buitenoord in Barendrecht al in 2017 aangewezen als pilotwijk om ‘aardgas loos’ te maken.

Het pilotproject is vorige maand afgerond/gestopt: Er bleken teveel zaken op verschillende niveaus verkeerd te gaan waardoor het project niet van de grond kwam. De wijk Buitenoord is daarom niet gekozen om als eerste wijk in Barendrecht aardgasloos te worden gemaakt.

Pilotproject: Onvoldoende draagvlak

De gemeente heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten ondernomen om het project van de grond te krijgen: informatieavonden voor bewoners, brainstormsessies, een meedenkgroep en het gesprek aan gaan met stakeholders (betrokkenen zoals Patrimonium). Ook een aanvraag bij ‘Aardgasvrije wijken‘ liep spaak: De eerste aanvraag werd afgewezen (“planvorming en participatie nog niet voldoende op gang was gekomen“) en bij de tweede poging werd de aanvraag niet ingediend. Wethouder de Jonge schrijft hierover dat dit komt omdat ze “niet voldeden aan de aangescherpte eisen van een uitgewerkt plan en voldoende draagvlak in de wijk“.

Evaluatie

In juli van dit jaar werd het project met alle betrokkenen geëvalueerd. Hieruit bleek dat het nut en noodzaak van de pilot (in Buitenoord) niet duidelijk was, het doel en de rol van de meedenkgroep onduidelijk was, het was onduidelijk waar naartoe werd gewerkt (proces en planning) en de betrokkenheid en communicatie met inwoners was niet op orde: “Er is te weinig gecommuniceerd met de inwoners uit Buitenoord. Enerzijds had de gemeente hier haar regierol kunnen pakken, anderzijds gaf een deel van de leden van de Meedenkgroep aan zich niet als ambassadeur voor de wijk te zien. Door het ontbreken van communicatie is betrokkenheid en draagvlak bij inwoners niet gecreëerd.

Toekomst

Op basis van de negatieve ervaringen zijn verbeterpunten geformuleerd. Omdat de wijk Buitenoord geen pilotlocatie zal worden voor het aardgasloos maken is er geen functie meer voor de meedenkgroep, zo hebben de leden geconcludeerd.

De groep is ontbonden, maar leden kunnen eventueel betrokken blijven bij toekomstige projecten omtrent het aardgasloos maken van wijken in Barendrecht.

Wijken pas over 10 jaar aardgasloos

De wethouder stelt (PDF) dat vier andere wijken in Barendrecht wel kansrijk zijn om aardgasloos te maken. Welke wijken dit precies zijn is nog niet bekend gemaakt. De gemeente Barendrecht schrijft hierover op haar eigen website: “Tot 2030 is de gemeente vooral bezig met de voorbereiding van de transitie om de wijken vanaf 2030 één voor één naar een duurzame energiebron over te laten schakelen. Zodra bekend is wanneer we in welke wijken starten, gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw woning en wijk om van het gas af te gaan. (…) pas over ongeveer tien jaar zullen de eerste wijken op duurzame energiebronnen overgaan

De selectie criteria voor deze wijken zijn o.a.: Laagste maatschappelijke kosten, het combineren van werkzaamheden, recente bouwjaren (na 1990 of 2005), aanwezigheid van woningcorporaties of andere grote eigenaren, de beschikbaarheid van warmtenet en/of initiatief in de wijk (bron, PDF).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »