Buurtbus / Wijkbus Barendrecht

BARENDRECHT – De RET heeft op basis van het TNO-onderzoek naar kuchschermen besloten om alle buurtbussen (buslijn 74, 188, 601, 602, 603, 604, 606 en 607), STOPenGO-bussen (buslijn 526, 547 en 557) en andere kleine bussen vooralsnog stil te zetten. De RET zegt dit uit voorzorg te doen.

RET: “In de bussen zaten de chauffeurs goed afgeschermd en gold net als in het overige OV de mondkapjesplicht. Uit het TNO-onderzoek komt echter naar voren dat er voor buurtbussen aanvullend onderzoek nodig is. Hoewel er geen gevallen van besmetting bekend zijn in onze kleine bussen, stoppen deze uit voorzorg met rijden.

Ondanks dat er in de reisplanner en er in de dienstregeling vertrektijden worden getoond, wordt er sinds vanmiddag (Maandag 17 augustus 2020) (maandag 17 augustus) 12:00 uur niet gereden op bovenstaande buslijnen.

Geen alternatief

De Wmo-adviesraad in Barendrecht mist een aanbod voor alternatief vervoer. Voorzitter Arend Wesdijk: “Voorzorgsmaatregelen voor de volksgezondheid begrijpen we goed, zeker voor mensen uit zogenoemde risicogroepen. Maar in de berichtgeving wordt volledig opengelaten hoe mensen nu naar bijvoorbeeld het winkelcentrum kunnen komen. Juist voor mensen die minder goed ter been zijn, is de wijkbus belangrijk.

De Wmo-adviesraad heeft als taak gevraagd en ongevraagd een advies te geven aan het college over diverse zaken betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). De WMO-raad in Barendrecht bestaat uit 10 gewone burgers, die maatschappelijk betrokken zijn- en affiniteit hebben met de 3 sociale domeinen: Jeugd, Participatie en Zorg & Ondersteuning.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »