Afvalaanbiedstation, Londen, Barendrecht

BARENDRECHT – Het college bekijkt de mogelijkheid om het afvalaanbiedstation, momenteel aan de Londen, te verplaatsen naar een andere locatie. Deze aankondiging, zonder details over de nieuwe locatie, werd in november 2019 door het college gedeeld.

Vandaag heeft de wethouder een brief aan de gemeenteraad verzonden met meer informatie over de plannen.

Project on-hold

De gemeente werkt al enige tijd aan de uitwerking van het plan voor een ‘vernieuwd afvalaanbiedstation’. De eerste plannen gingen uit van een herontwikkeling op de huidige locatie aan de Londen. Het vernieuwde station moest daarbij inwoners beter gaan faciliteren bij de afvoer en het recyclen van afval.

Vandaag maakte de wethouder bekend dat deze plannen even ‘on hold’ (stop) zijn gezet in afwachting van een mogelijk particulier initiatief op de locatie Nieuw Reijerwaard: een bedrijventerrein, in ontwikkeling, op het grondgebied van Ridderkerk, tegen de grens met Barendrecht.

Nieuw Reijerwaard

Wethouder Schaap: “Er is een bedrijf dat heeft aangeven open te staan voor een samenwerking, tot aan het volledig overnemen van de exploitatie van het afvalaanbiedstation. Op dit moment vinden gesprekken plaats met dit bedrijf en hebben wij hen gevraagd een business case op te stellen. Onderdelen betreffen de gedachten omtrent de vorm van samenwerking, bijdrage aan de scheidingsdoelstellingen, de kosten die hiermee gemoeid zijn, rekening houdend met (milieu)vergunningen en infrastructuur.

De wethouder geeft aan dat voor het eind van het derde kwartaal van 2020 meer bekend zal worden gemaakt over het vervolg en de uitkomsten van de particuliere business-case.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »