Half Barendrecht komend half jaar een veiligheidsrisicogebied: Openbare orde en veiligheid herstellen met preventief fouilleren

BARENDRECHT – Grote gebieden van Barendrecht zijn, sinds vorige week, voor een half jaar aangewezen tot ‘veiligheidsrisicogebied’. Binnen zo’n gebied kan de politie personen preventief fouilleren. De gemeente wil hiermee grip krijgen op de escalerende hoeveelheid geweldsincidenten waar jongeren (van 13-20 jaar) met steekwapens en andere (vuur)wapens bij betrokken zijn. Zowel als dader als slachtoffer.

Van Belzen: “In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat sinds juni 2019 binnen de gemeente Barendrecht een sterke toename is van het aantal ernstige geweldsincidenten, waarbij messengebruik een prominente rol speelt.

Veiligheidsrisicogebied

Vrijwel de hele noordkant van Barendrecht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied (alles boven de lijn Voordijk – Binnenlandse Baan). Het Havenkwartier is het tweede gebied: “Middeldijkerplein, Steurhaven Vederhaven, Swarttouwhaven en van-Hobokenhaven en de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.” (om onbekende redenen heeft de gemeente het Middeldijkerplein niet ‘ingetekend’ op de bijgevoegde plattegrond met de gebieden)

Als derde en laatste gebied is de wijk Lagewei en Vrouwenpolder volledig aangewezen.

Maatschappelijke onrust

Van Belzen: “Het is onwenselijk is dat deze doelgroep met steekwapens en andere (vuur)wapens zich in de openbare ruimte begeeft. Deze geweldsincidenten hebben onder de inwoners van Barendrecht geleid tot grote maatschappelijke onrust en een toename van gevoelens van onveiligheid.

De burgemeester is bevoegd om “bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, danwel bij ernstige vrees” veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen ten behoeve van “het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid.”

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat sinds juni 2019 binnen de gemeente Barendrecht een sterke toename is van het aantal ernstige geweldsincidenten, waarbij messengebruik een prominente rol speelt“, aldus de burgemeester. Als onderbouwing voor het besluit zijn de volgende cijfers gepubliceerd (juni 2019 tot en met januari 2020):

  • 11 keer straatroven
  • 1 keer overval
  • 1 keer doodslag/moord
  • 12 keer wapenbezit
  • 1 keer bedreiging


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »