Bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat onherroepelijk: Bezwaar van omwonenden ongegrond verklaard

BARENDRECHT – Het meest recente bestemmingsplan voor nieuwbouw aan de Mr. Lohmanstraat maakt de bouw mogelijk van drie blokken met 93 sociale huurwoningen. Om dit te realiseren zullen 45 bestaande sociale huurwoningen en twee twee-onder-een-kapwoningen worden gesloopt. Het plan wijzigt tevens de ontsluitingsstructuur en de parkeermogelijkheden binnen het plangebied.

Omwonenden zijn in beroep gegaan tegen het nieuwe bestemmingsplan. Omwonenden gaven aan te vrezen voor hun privacy en uitzicht als er nieuwbouw (vlakbij) hun woning zou worden gebouwd. De Raad van State verklaarde het beroep afgelopen woensdag echter ongegrond, daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Bouwen

Wethouder Luijendijk over de ontwikkelingen: “Patrimonium heeft bewust gewacht totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Binnenkort wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 93 sociale huurwoningen en de sloopmelding voor de bestaande woningen aan de Mr. Lohmanstraat door Patrimonium ingediend.

Ongegrond

Bezwaarmakers waren het hoofdzakelijk niet eens met de plannen voor één van de drie blokken: “De toekomstige bewoners kunnen door de ramen en vanaf de balkons recht in hun achtertuinen kijken“, aldus de bezwaarmakers.

De Raad van State oordeelt dat dit geaccepteerd dient te worden door de omwonenden omdat het (oa) stedelijk gebied betreft (“geleidelijke overgang van het centrum naar dorpse bebouwing“, inclusief de bijbehorende bouwhoogtes).

Wel is er vastgelegd dat de balkons met niet-transparant glas worden uitgevoerd: “De raad ontkent niet dat er sprake is van vermindering van privacy. De Afdeling oordeelt echter dat deze vermindering niet zodanig is dat het bestemmingsplan na afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid had kunnen worden vastgesteld. De raad heeft in de planregels de voorwaarde opgenomen dat de balkons met niet-transparant glas worden uitgevoerd om [appellant] en anderen tegemoet te komen en de privacy zo veel mogelijk te beschermen.

Gesprek

De gemeente zegt in gesprek te blijven met de bezwaarmakers. Wethouder Luijendijk: “Het algemeen belang prevaleert in dit geval boven het individuele belang. Uiteraard blijf ik, mede naar aanleiding van uw motie, in gesprek met de betreffende familie.” Er zal dan worden gesproken over (oa) planschade.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »