Afvalaanbiedstation, Londen, Barendrecht

BARENDRECHT – Het college heeft de gemeenteraad in april toegezegd om in het najaar met een voorstel te komen voor een nieuw afvalaanbiedstation aan de Londen.

Het afvalaanbiedstation moet namelijk worden vervangen door een “aantrekkelijker en beter functionerende faciliteit voor de inwoners van Barendrecht“, zo valt te lezen in het “Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023” (PDF) van wethouder Schaap.

Nieuwe locatie onderzoeken

Het college schrijft vandaag (Dinsdag 12 november 2019) aan de gemeenteraad: “Deze voorstellen zijn conform de planning ook gereed. Recent zijn er echter ontwikkelingen die mogelijk een alternatieve locatie voor een nieuw afvalaanbiedstation in beeld kunnen brengen.

Het college maakt in de brief niet bekend om welke locatie het gaat, alleen dat het om terrein van een ‘derde partij’ gaat: “Wij willen een alternatieve mogelijkheid graag nader onderzoeken om te bezien of deze eventuele kans een verbetering zou kunnen zijn (locatie, oppervlakte, bereikbaarheid e.d.). In de komende maanden zal de gemeente gesprekken starten met een derde partij

Het college verwacht nu aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven over de realisatie van een nieuw afvalaanbiedstation.

Nieuw afvalaanbiedstation

Het nieuwe afvalaanbiedstation moet de inwoners beter gaan faciliteren bij de afvoer en het recyclen van afval. Het station moet hergebruik van afval, als grondstof, stimuleren en er moet worden geïnvesteerd in een “duurzame circulaire afvalketen en de wens om bij de maakindustrie aan te sluiten“. Daarnaast moet het het afvalaanbiedstation aantrekkelijker worden ingericht “zodat bewoners vaker afval komen brengen en zelf beter sorteren zodat de scheidingspercentages stijgen“. Concreet gaat het o.a. om het regelen van goede bewegwijzering, goed gekozen openingstijden en lage wachttijden.

Ook krijgt het station een educatief programma “om bewuster om te gaan met afval” en moet het in zijn algemeenheid bijdragen aan de VANG doelstellingen (hogere afvalscheidingspercentages).

Bekijk hier de presentatie (PDF) over het nieuwe afvalaanbiedstation (april, 2019)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »