Cameratoezicht met beveiligingscamera op paal

BARENDRECHT – De gemeente heeft recent 10 vergunningen verleend voor de plaatsing van 15 cameramasten in Barendrecht. De camera’s worden geplaatst door een commercieel beveiligingsbedrijf voor de beveiliging van bedrijventerreinen in Barendrecht. Dit bedrijf heeft al 22 camera’s op en rond de bedrijventerreinen.

De camera’s staan behalve op de bedrijventerreinen ook langs drukke doorgaande wegen en fietspaden in Barendrecht, waar het grootste deel van de passanten niet voor de bedrijven komen. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Breslau (onderdoorgang A29 en thv het zwembad) en bij het fietspad op de Middeldijk (thv de IKEA). Het is op basis van de vergunningsaanvraag onduidelijk wie de camerabeelden (live) kan bekijken en of deze ook kunnen worden gebruikt bij (opsporing van) strafbare feiten zoals geweldsdelicten (navraag is gedaan).

Cameramasten

De cameramasten, die maximaal 3 meter hoog mogen zijn, komen op en rond diverse bedrijventerreinen in Barendrecht. Uit de vergunning: “het cameratoezicht heeft tot doel de beveiliging en bescherming van private en publieke eigendommen en personen op bedrijventerreinen en in beginsel bestaat uit de bescherming van de veiligheid en toegang tot gebouwen en terreinen, de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten. Het gaat om een vaste camera die gericht is op het fiets- en voetpad van en naar het bedrijventerrein.

De vergunningen geven toestemming voor de plaatsing van een mast op of ter hoogte van de volgende locaties: Bijdorp-Oost 25, Middelweg 5, Bergen 6, Breslau 4, Carnisseweg 45 en 65, Groningseweg 1, Londen 26, Rostock 3, Dierensteinweg 24, Augustapolder 2a, Fennaweg 55, fietspad Londen-Middeldijk (2x) thv Londen 29.

Bezwaar

De komende 5 tot 6 weken (afhankelijk v.d. vergunning) kan er nog bezwaar worden gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunningen: “Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen via www.barendrecht.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Reactie

Dit artikel wordt aangevuld zodra BarendrechtNU een reactie heeft ontvangen van de stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht. Burgemeester van Belzen is voorzitter van deze stichting en de secretaris is ambtenaar bij de gemeente Barendrecht. Dit lijkt vooralsnog een sterke indicatie dat de camera’s ook voor bredere beveiliging en toezicht kunnen worden gebruikt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »