Ontwikkelaar gekozen voor woningbouw Botterlocatie: 70 appartementen over 3 gebouwen

BARENDRECHT – De ontwikkelaar voor de woningbouw op de Botterlocatie, de voormalige locatie van de Focus Beroepsacademie langs de Buitenlandse Baan, is bekend. De combinatie Erik van Erk projectontwikkeling, aannemersbedrijf P. van Leeuwen en RoosRos Architecten gaat de 70 nieuwe appartementen bouwen.

Op dinsdag 3 september is hierover van 18.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond in de hal van het gemeentehuis. Tijdens deze avond licht de gemeente het ontwerp, de aanpassing van het bestemmingsplan en de planning toe. U kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

Groen en duurzaam

De 70 (levensloopbestendige) appartementen worden verdeeld over 3 gebouwen. Het gaat om ca. 50% sociale huur-, ca. 25% middeldure huur en ca. 25% koopwoningen. Patrimonium is de beoogde afnemer van de sociale huurwoningen. Wethouder Proos: “Patrimonium compenseert binnen de realisatie periode van de Botterlocatie de helft van deze woningen met het realiseren van jongerenwoningen in haar bestaande woningvoorraad

Door behoud van de bestaande bomenrijen op de Botterlocatie krijgt het plan vanaf de start een groene uitstraling. De ontwikkelaar zet in op een duurzaam plan, met gebruik van geothermie (aardwarmte) en zonnepanelen. De gebouwen moeten een verdiepte parkeergarage krijgen waardoor er 53 extra parkeerplekken ontstaan. De gebouwen hebben nu de namen ‘Noordzeebotter’, ‘Zuidwalbotter’ en ‘Koopbotter’ gekregen.

Aanpassing bestemmingsplan

Het bestaande bestemmingsplan gaat nog uit van een schoolgebouw op de Botterlocatie. Om woningbouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Van half augustus tot en met eind september kunt u het bestemmingsplan inzien op www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan ook schriftelijk of mondeling reageren op het bestemmingsplan. Het streven is om in januari 2020 het bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Contact en meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.barendrecht.nl > Leven in Barendrecht > Bouwen & verbouwen > Nieuwbouw-projecten > Botterlocatie. U kunt zich via deze website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het plan. Heeft u algemene vragen over het pro-ject? Neem dan contact op met pro-jectleider Peet Wijnen via 14 0180.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »