Extra verdieping bovenop Kruidvat Middenbaan voor bouw van nieuwe appartementen

BARENDRECHT – Het pand aan de Middenbaan 74a, waar momenteel de Kruidvat in is gevestigd, moet een extra verdieping er bovenop krijgen voor de bouw van nieuwe appartementen, zo blijkt uit een vergunningsaanvraag.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd“, aldus de gemeente. Het college heeft geen bezwaar en is voornemens om de aangevraagde omgevingsvergunning voor de uitbreiding te verlenen.

10 meter hoog

Diverse ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren al geprobeerd om in het centrum van Barendrecht gebouwen hoger te maken dan volgens het geldende bestemmingsplan is toegestaan. Toch wordt de gemeente ook nu weer gevraagd om een uitzondering te maken. De maximum bouwhoogte is vastgesteld op 7 meter, maar in de nieuwe bouwplannen komt het dak op 10 meter hoogte (13 meter hoog aan de achterzijde).

Het bouwplan is daardoor in strijd met het geldende bestemmingsplan. Gemeente Barendrecht: “Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.” Het bouwplan overschrijdt tevens de eigendomsgrenzen met de mastgoten, maar dat betreffende eigenaren zullen hiervoor nog schriftelijke toestemming verlenen, zo stelt de gemeente.

Nieuwe situatie

Uit het bouwplan: “Het plan voorziet in de optopping van het pand met één bouwlaag. Door deze optopping uit te voeren met zichtbare gootlijst en pannenkap zal de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving verbeterd worden. Het voornemen is om in de 2 bovenste verdiepingen appartementen te realiseren. In de kelder en op de begane grond blijft de winkelruimte in stand.

“In totaal zullen er 8 appartementen gerealiseerd worden, 4 per verdieping. In de kelder, achter de winkelruimte,worden 7 bergingengerealiseerd, daarnaast ook nog 1 buitenberging. In totaal worden er 8 bergingen gerealiseerd, voor elk appartement een.”

Bouwen

De daadwerkelijke bouw kan pas van start gaan als ook de 2e fase van de aanvraag van de omgevingsvergunning is doorlopen. De werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid wel voor 31 december 2020 gaan plaatsvinden, tot die tijd heeft de gemeente Barendrecht een “ontheffing van de Flora- en Faunawet in verband met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.” Deze ontheffing had de gemeente eerder al aangevraagd in verband met de sloop van diverse woningen in het centrum van Barendrecht.

Belanghebbenden kunnen nog tot uiterlijk 1 augustus 2019 mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen.

Beeld via: Kubiek Ruimtelijke PlannenBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »