Voedselbank Barendrecht

BARENDRECHT – Onderstaande stuk is ingezonden door Henk Ferdinandus, voorzitter van de voedselbank in Barendrecht. In dit stuk wordt toegelicht hoe de voedselbank werkt en waarom het, ook in Barendrecht, van belang is dat de voedselbank bestaat. Het gaat niet alleen om informeren, maar ook om bewustwording.

Ingezonden stuk

Ruim twee jaar ben ik voorzitter van de Voedselbank Barendrecht en heb van dichtbij meegemaakt hoe het beeld over de Voedselbank de afgelopen jaren in de maatschappij, in positieve zin, is veranderd. Waar in het verleden nadrukkelijk werd gezegd dat het ondersteunen van de Voedselbank inkomenspolitiek is, beseft men steeds meer dat er mensen, ook in de gemeente Barendrecht, in armoede leven en met de eerste levensbehoefte, ondersteund moeten worden en daarnaast voedsel verspilling moet worden voorkomen.

Sociaal duurzaamheid vraagstuk

Ik heb het geven van voedsel nooit als inkomensondersteuning gezien, en wel om de volgende redenen. Als wij boodschappen halen dan kopen wij voedsel in waarmee we een bepaald gerecht of gerechten kunnen maken. Cliënten die door de Voedselbanken worden ondersteund hebben die luxe niet. Zij moeten ‘gezonde’ gerechten maken van de producten die ze wekelijks krijgen, en dat is lastig koken, want de producten sluiten niet altijd aan op de gerechten die ze zo graag zouden willen maken. Zonder afbreuk te doen aan de verkregen producten, zijn het toch producten waarvan de houdbaarheid (bijna) is verstreken, en daardoor onverkoopbaar zijn geworden. Maar het zijn ook producten die om economische en cosmetische redenen vernietigd worden.

Elke week vullen de 147 voedselbanken ruim 30.000 kratjes met voedsel. In de gemeente Barendrecht worden er wekelijks 65 kratjes uitgedeeld. Gemiddeld zit er 5 kg voedsel in een krat. Dat betekent concreet dat er landelijk wekelijks ruim 150.000 kg voedsel aan cliënten wordt geschonken. Hiermee wordt in ieder geval al voorkomen dat er jaarlijks ongeveer 8 miljoen kg voedsel wordt vernietigd.

Het schenken van ‘onverkoopbaar’ voedsel aan de Voedselbanken is tweeledig, enerzijds worden mensen met de eerste levensbehoefte ondersteund, en anderzijds wordt voedsel verspilling voorkomen.

Jaarlijks wordt voor vele miljoenen kg voedsel weggegooid en vernietigd. Bedrijven moeten hiervoor betalen. Door het voedsel aan de Voedselbanken te schenken, wordt zowel een sociaal duurzaamheid voordeel maar ook een economisch voordeel behaald.

Armoedeconferentie

Op 23 januari wordt in de gemeente Barendrecht de eerste armoedeconferentie georganiseerd. Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (SZW) zal hierbij aanwezig zijn. Doel van deze conferentie is om de armoede in de gemeente Barendrecht in kaart te brengen. Ik ben dan ook heel erg blij met het feit dat armoede bespreekbaar is geworden in de gemeente Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »