Eerste openbare Buurt AED een feit in de Oranjewijk

BARENDRECHT – De Oranjewijk heeft sinds kort de eerste openbaar toegankelijke Buurt AED van Barendrecht. Dankzij een samenwerking tussen inwoonster Jacqueline Keijser en Harry Spermon van Tennisvereniging Barendrecht is de AED nu openbaar toegankelijk.

In het geval van een reanimatie in de wijk rond de tennisvereniging kan er nu sneller worden begonnen met het toedienen van schokken om het hartritme weer op gang te krijgen.

Reanimeren

Jacqueline haar eigen man en buurman zijn hartpatiënt en ze werkt zelf met mensen met hartproblemen. Ze heeft daarom al de kennis om te reanimeren, maar was op zoek naar de mogelijkheid om ook thuis een AED tot de beschikking te hebben. Dit is eveneens van belang voor  burgerhulpverleners: dit zijn mensen die kunnen reanimeren en een AED kunnen gebruiken. Deze groep mensen ontvangt een bericht via de 112-meldkamer als er in hun omgeving melding wordt gemaakt van een persoon met een hartstilstand. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die direct naar het slachtoffer gaan om te reanimeren en een deel die direct naar de dichtstbijzijnde AED gaat om die zo snel mogelijk naar het slachtoffer te brengen.

AED

De aanschaf van een AED is kostbaar, zo’n €1.500 á €2.000 per apparaat. Het Rode Kruis is daarom begonnen om wijkbewoners samen een AED te laten kopen, zodat de hele wijk er in geval van nood gebruik van kan maken. Het idee hierachter is precies wat Jacqueline en de tennisvereniging samen hebben gedaan: De AED die tot voor kort binnen in het clubhuis van de tennisvereniging hing (en in het verleden met succes is gebruikt!) is in een speciale kast buiten het clubhuis gehangen. Hierdoor is de AED 24/7 beschikbaar, in tegenstelling tot de vele AED’s die in winkels, supermarkten en sporthallen te vinden is, waarbij beschikbaarheid afhankelijk is van openingstijden.

Ondanks dat de kostbare AED openbaar toegankelijk is, is deze niet interessant voor diefstal. De apparaten zijn maar één keer bruikbaar en moeten dan voor vele honderden euro’s opnieuw gebruiksklaar worden gemaakt door de leverancier. Ook is het apparaat beveiligd met een luid alarm en kan deze worden getraceerd, zo ligt Harry Spermon van de tennisvereniging toe. De kast waar de AED in hangt is ook geen normale kast: er zit o.a. koeling en verwarming in, om de AED ook op de juiste temperatuur te houden tijdens warme zomerdagen en de koude winterdagen.

Meer wijken een AED

Jacqueline en Harry Spermon van de tennisvereniging zijn met elkaar in contact gekomen via de gemeente Barendrecht. Jacqueline zocht hier het gesprek op om meer openbare AED’s in Barendrecht beschikbaar te krijgen. Ook de komende tijd blijft ze zich hiervoor inzetten. Daarnaast is ze in gesprek met de lokale politiek om te zorgen dat burgerhulpverleners ook nazorg en hulp krijgen als ze een reanimatie (al dan niet succesvol) hebben uitgevoerd. Op dit moment is er nog geen georganiseerde hulp voor burgerhulpverleners bij bijvoorbeeld eventuele (psychische) klachten naar aanleiding van de reanimatie.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »