Lintjesregen: Drie Barendrechters Koninklijk onderscheiden

BARENDRECHT – [Foto’s] Burgemeester Jan van Belzen heeft vanochtend (Donderdag 26 april 2018) bij drie Barendrechters een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De heer Van den Berg, de heer Hoogerwerf en mevrouw Jippes-Westerhoff zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit gebeurde vanochtend (Donderdag 26 april 2018) tijdens een bijeenkomst in Het Kruispunt. In het bijzijn van familie, vrienden en bekenden ontvingen de drie inwoners van Barendrecht hun onderscheiding uit handen van de burgemeester.

Koninklijke onderscheiding

De gedecoreerden inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet:

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer C.A. van den Berg 67 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer M.L. Hoogerwerf 68 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw E. Jippes-Westerhoff 65 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De gedecoreerden kunnen contact opnemen met BarendrechtNU om de foto’s (kosteloos) te ontvangen.

C.A. van den Berg (Cees)

De heer C.A. van den Berg is punctueel, betrouwbaar en betrokken. Sinds 2014 is hij actief als schuldhulpmaatje bij KijkopWelzijn. Naast praktische hulp staat hij de mensen die hij begeleidt bij tijdens soms lastige gesprekken met instanties en geeft mentale support. Ook is de heer Van den Berg al ruim 5 jaar secretaris bij Stichting Present Barendrecht. Hij wordt omschreven als een uitstekende en enthousiaste secretaris. Ongeveer gelijktijdig met de start van zijn rol als secretaris bij Stichting Present, werd hij ook voorzitter van de Stichting Centrumpost Barendrecht. Dankzij zijn inzet heeft de stichting voor iedere groep die in de Centrumpost gehuisvest was, nieuw onderdak gevonden.

Naast zijn vrijwilligerswerk voor KijkopWelzijn, Stichting Present en de Centrumpost, kreeg ook de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn volle aandacht. Al decennialang is hij actief in de kerk. In het begin als jeugdouderling bij de Gereformeerde wijkgemeente Zuidwest. In 1995 werd hij voorzitter van de wijkkerkenraad West van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht. In 2009 vervulde hij dezelfde functie voor de wijkkerkenraad Noord. In de deze laatste voorzittersperiode heeft hij een bijdrage geleverd aan de succesvolle hereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Tussen deze twee periodes van voorzitterschap in, was hij 5 jaar lang scriba van de wijkkerkenraad Noord.

De heer Van den Berg heeft zich 32 jaar geleden ook ingezet voor de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Barendrecht (PCSOB). 7 jaar lang was hij voorzitter van deze vereniging. Hij heeft, met succes, veel inspanning geleverd om de vereniging er financieel weer bovenop te krijgen.

De heer M.L. Hoogerwerf (Mees)

De heer M.L. Hoogerwerf was erg betrokken bij het jeugdwerk vanuit de Gereformeerde Kerk in Rotterdam-IJsselmonde. In 1975 werd hij voorzitter van een commissie die als taak had een nieuw gebouw voor het jeugdwerk te vinden. Later werd op advies van die commissie de stichting Jeugdgebouw ‘De Rank’ opgericht. Hiervan was hij tot ver in de jaren ’80 voorzitter. Hij was de motor achter het bouwproject. Nog altijd wordt het gebouw voor jeugdactiviteiten gebruikt. Hij is ook al 26 jaar als diaken en ouderling op allerlei vlakken actief voor de Gereformeerde Kerk in Rotterdam-IJsselmonde.

Vanaf 1997 is hij 4 jaar vrijwilliger geweest voor Stichting EZRA Barendrecht. Deze stichting bracht hulpgoederen zoals kleding naar Roemenië en zette er verschillende projecten op. Jaarlijks maakte hij als chauffeur een reis naar Roemenië. Een van de projecten was het opknappen van scholen. Als dank voor alle hulp zijn de vrijwilligers, waaronder de heer Hoogerwerf, door de burgemeester van de stad Turbureni benoemd tot ereburger.

6 jaar terug werd hij ook vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Barendrecht. In die periode was hij waarnemend voorzitter, secretaris en medewerker in de winkel en tijdens markten.

Ook op sportief vlak heeft hij veel betekend. Hij begon in 2006 bij IJVV de Zwervers als elftalleider van het derde elftal. In die periode begon hij ook bij de kascommissie. Hij had al jaren ervaring opgedaan bij zijn geliefde zaterdagvereniging Zwart-Wit ’28. Na het faillissement van deze club raakte hij geleidelijk betrokken bij De Zwervers. Hier speelt hij ook een rol in de Normen en Waarden Commissie. Ook stuurt hij een team vrijwilligers aan in de onderhoudsploeg. Hij is zeer toegewijd en staat bekend als betrouwbaar en discreet.

Mevrouw E. Jippes-Westerhoff (Eke)

Mevrouw E. Jippes-Westerhoff zette zich op allerlei fronten in voor mensen die hulp nodig hebben. Van de kinderen in het Burgerweeshuis tot de eenzame senioren bij de UVV. Zo’n 8 jaar geleden werd zij namens de PKN Gemeente Barendrecht lid van de Raad van Participanten van Laurens. Dit jaar nam zij daar afscheid. Taak van de raad is om te beoordelen en bewaken hoe Laurens omgaat met onder andere de zorg voor ouderen, de identiteit van de locaties en ethische kwesties. Hieraan heeft zij jarenlang een waardevolle bijdrage geleverd. Als participant is zij ook al jaren erg betrokken bij Borgstede. Hier legt zij de verbinding met de Raad van Participanten.

Zij heeft zich daarnaast bijna een kwart eeuw ingezet voor de Unie van Vrijwilligers (UVV). Eerst als secretaris, later als voorzitter. Zij had altijd oog voor de medewerkers. Door de jaren heen heeft zij zich bij de UVV voor allerlei projecten ingezet. Zoals het Ganzenbordspel, een methode waardoor bovenbouwscholieren ervaren wat het betekent om met een lichamelijke beperking te leven.

Een ander waardevol project waar zij zich voor heeft ingezet is dat voor Veilig Verkeer Nederland. Vrijwilligers werkten samen met de politie om groep 8-scholieren bewust te maken van de risico’s van de dode hoek van vrachtwagens. Ook het Koffiehuusje aan de Lohmanstraat en het Huiskamerproject in De Elf Ranken konden op haar inzet rekenen. Zij is nog steeds actief in het Seniorenrestaurant, iets wat zij al 20 jaar doet.

Verder is mevrouw Jippes-Westerhoff meer dan 30 jaar actief geweest bij de PKN Gemeente Barendrecht. Zij was onder andere ouderling en lid van de kerkenraad van de Triomfatorkerk. Daarnaast is zij al 12 jaar lid van de Harmonievereniging, in het Meezingkoor. Naast zingen verricht zij voor de koorcommissie ook allerlei hand- en spandiensten. Ook is zij enkele jaren winkelmedewerkster geweest in de Wereldwinkel en heeft zij allerlei collectes gelopen.

Artikelfoto: Burgemeester van Belzen met de drie onderscheiden inwoners en hun partners.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »