Logo Gemeente Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht wil graag de onderlinge zorg en ondersteuning tussen de inwoners stimuleren. Het college heeft daarvoor vanochtend (Dinsdag 12 juli 2016) een subsidieregeling vastgesteld: de Regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke Initiatieven in de Wmo 2016. Hiermee nodigt de gemeente haar inwoners en maatschappelijke partners uit om met creatieve en vernieuwende ideeën te komen waardoor kwetsbare personen ondersteund worden.

Na de zomervakantie start een uitgebreide campagne om de regeling onder de aandacht te brengen, evenals de manier waarop aanvragen kunnen worden ingediend.

Leren en experimenteren

Verantwoordelijk wethouder Ingeborg Monhemius is blij dat de subsidieregeling is vastgesteld: “Met deze subsidieregeling kunnen we vernieuwende plannen een zetje in de goede richting geven. De regeling is zo opgezet dat zowel de initiatiefnemers als de gemeente kunnen leren en experimenteren met hoe je onderlinge zorg goed opstart en gaande houdt.” Ze vervolgt: “Na een jaar is er een evaluatiemoment, waar bekeken wordt of de subsidie nog nodig dan wel wenselijk is. En de regeling kan worden aangepast als het niet werkt zoals we dat nu beogen. We hebben van tevoren niet alles tot achter de komma uitgedacht, we gaan het in de praktijk ervaren. Dat houdt alle partijen scherp, en komt de samenleving ten goede.

Right to Challenge

In november 2014 heeft de gemeenteraad de motie Right to Challenge in de Wmo aangenomen. Met deze subsidieregeling wordt invulling gegeven aan deze motie. Op 21 juni is de Regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke Initiatieven in de Wmo 2016 uitgebreid besproken in de raadscommissie Samenleving. Suggesties vanuit de commissie zijn meegenomen in de vandaag (Dinsdag 12 juli 2016) door het college vastgestelde regeling.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »