Oplevering eerste nieuwbouw op de Middenbaan

BARENDRECHT – Het creëren van een centrum dat past bij de huidige economische tijd is wat het college met de Centrumaanpak wil bereiken. “Het is geen ontwikkelplan dat de gemeente uitvoert, maar een visie waaraan wij ontwikkelingen toetsen en waarover wij met ondernemers in gesprek gaan.

Aan het woord is wethouder Vermaat: “Hiermee dagen wij ondernemers uit om te vernieuwen en investeren in het centrum. Bovendien vinden wij het belangrijk dat het tekort aan levensloopbestendige woningen in het centrum wordt verminderd. De vorige week opgeleverde nieuwbouw aan de Middenbaan 55 van Huijgen Makelaardij is een mooi voorbeeld van een bouwplan met kwaliteit.

Eerste nieuwbouw

Een centrum dat qua uitstraling recht doet aan de historische opzet van Barendrecht, is een ander uitgangspunt van de Centrumaanpak. Bij nieuw- of verbouw worden plannen daarom getoetst aan de meer historische uitstraling die de gemeente voor de Middenbaan voor ogen heeft. Een resultaat hiervan is de nieuwbouw van Huijgen Makelaardij. Het pand tussen Pearl en juwelier Ettema bestaat uit twee winkelunits met daarboven vier appartementen.

De gemeente dacht met Huijgen mee over de herontwikkeling op deze locatie. Anja van Mill – Dijkshoorn, programmamanager Centrumaanpak “Punten van gesprek waren de hogere bebouwing, een dieper bouwblok, parkeerplaatsen en de uitstraling van het pand. Belangrijk was ook dat de opgang open zou blijven als toegang tot de Middenbaan. Onze input is zeer goed opgepakt door Huijgen en de architect met een prachtig resultaat! Een compliment dat zeker op zijn plaats is, omdat de plannen voor het Centrum de afgelopen jaren een aantal keer gewijzigd zijn.

Impuls

Na de vergunningverlening is het pand binnen een jaar volledig opnieuw opgebouwd. Tijdens de feestelijke oplevering op vrijdag 24 juni werden de eerste sleutels overhandigd aan de oudste bewoner van de nieuwe appartementen. Huijgen Makelaardij betrekt binnenkort zelf een van de twee winkelunits. Marien Huijgen is blij met het eindresultaat: “Ik verwacht dat dergelijke nieuwbouw een impuls is voor het winkelgebied en natuurlijk ook voor ons makelaarskantoor. We hopen hier een verdere groei van ons kantoor te realiseren.

Toekomst

De komende jaren worden meer locaties in het centrum ontwikkeld, zoals de Mr Lohmanstraat aan de achterzijde van de Middenbaan. Daar komt ruimte voor parkeren en levensloopbestendige woningen. Marien Huijgen: “Ik verwacht dat ook deze ontwikkelingen positief bijdragen aan de woonbeleving en de bereikbaarheid van mijn pand en dit gebied.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »