Winkelcentrum Carnisse Veste, Barendrecht

BARENDRECHT – [Video] Alle winkels in Barendrecht mogen door een vanavond (Dinsdag 30 juni 2015) aangenomen raadsvoorstel voortaan iedere zondag open. Een meerderheid van de gemeenteraad (collegepartijen EVB, VVD en D66 samen met de PvdA) stemde in met een aanpassing van de winkeltijdenverordening. Hierdoor mogen alle winkels in Barendrecht op iedere zondag open: zowel de bedrijventerreinen als winkels op de Middenbaan en Carnisse Veste.

In theorie kunnen de winkels aanstaande zondag vanaf 12:00 uur al direct open. De voorstanders van het voorstel hopen echter dat winkeliers op de Middenbaan en Carnisse Veste collectieve openingstijden gaan hanteren.

Koopzondagen

In februari 2014 werd vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een proef gestart met één koopzondag per maand voor alle winkeliers. In juli 2014 mochten alle winkels op de bedrijventerreinen al iedere zondag open. Eerdergenoemde proef loopt in augustus van dit jaar af en is inmiddels uitgebreid geëvalueerd. De resultaten hiervan waren voor de collegepartijen voldoende overtuigend om een volledige mogelijkheid tot zondagopenstelling te realiseren.

Evaluatie

Voor de evaluatie zijn 1.000 willekeurige Barendrechters gevraagd naar hun mening over de koopzondag (472 gaven antwoorden). Daarnaast is er gesproken met zelfstandige, grote en kleine ondernemers door heel Barendrecht. De conclusies (puntsgewijs) uit deze evaluatie zijn als volgt:

 • 62% van de 472 personen geven in de enquête aan wel eens gebruik te maken van de koopzondag (niet per definitie in Barendrecht)
 • Redenen gebruiken koopzondag volgens Barendrechters: gezelligheid, minder druk, handig vanwege werk door de week, gemak, flexibiliteit.
 • Redenen geen gebruik koopzondag volgens Barendrechters: veelal religieus van aard, rustdag gewenst, geen behoefte aan, oneerlijke concurrentie kleinere ondernemers
 • De zondagopenstelling heeft een duidelijke meerwaarde voor meubelboulevards
 • Significante omzetstijgingen en extra banen (Vaanpark ongeveer 40 voltijd banen)
 • Winkelcentra (Middenbaan/Carnisse Veste): meeste ondernemers zijn niet open. Redenen (vooral zelfstandige): 6 dagen werk genoeg, religieus oogpunt en/of te weinig andere winkels die open zijn.
 • Aantal ondernemers Carnisse Veste gaat open als Action dat ook doet (Action heeft aangegeven open te gaan op zondag)
 • Winkelcentra winkels die wel open zijn ervaren lichte omzetstijging
 • Middenbaan winkeliers zouden graag ongeveer 12 koopzondagen (in overleg) willen
 • Supermarkten Carnisse Veste willen iedere zondag open
 • Supermarkten centrum Barendrecht niet allemaal. MCD om religieuze redenen dicht. Meerderheid pleit voor wekelijkse koopzondag.
 • Verkeerstechnisch is er geen overlast geconstateerd (tellingen en onderzoek bewoners)

Gemeenteraadsvergadering

Tijdens deze vergadering stonden er nog een aantal onderwerpen op de agenda:

Cruyff Court

De gemeenteraad heeft door middel van een amendement gisteravond (Maandag 29 juni 2015) besloten een vervolg te willen geven aan het burgerinitiatief van jongeren voor een Cruyff Court, maar op een andere locatie dan de voorkeurslocatie Kouwenhovenakker/Vrijheidsakker. Deze locatie bleek niet aanvaardbaar voor een meerderheid in de raad. Een Cruyff Court is een kunstgrasveld waar kinderen en jeugd veilig en goed kunnen sporten en spelen. Daarnaast is het een ontmoetingsplek in de wijk waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan.

De jeugd mist in Carnisselande een sport- en ontmoetingsplek in de wijk Vrijenburg. Door het groeiende aantal jongeren in die wijk wordt de behoefte hieraan in de komende jaren steeds groter. Kouwenhovenakker/Vrijheidsakkker was een van de drie locaties die de initiatiefnemers zelf hadden geopperd voor de aanleg van een Cruyff Court. Er wordt nu gezocht naar een meer geschikte locatie.

Visie Doormanplein

Al een aantal jaren spelen er vragen over de kwaliteit en het gebruik van het Doormanplein en de directe omgeving. Het betreft het autovrij maken van het plein, vraag om uitbreiding van horecaterrassen, verbeteren en verlevendigen van de functionaliteit, het houden van evenementen en het gebruik van leegkomende panden. Het doel is om te werken aan breed gedragen beleidsvoorstellen en de uitvoering daarvan voor een aantrekkelijk, leefbare en vitale Dorpskern, die past binnen de cultuurhistorische waarde van de oude dorpskern. De raad heeft gisteravond (Maandag 29 juni 2015) ingestemd met de visie.

Burgerinitiatief Calisthenics toestellen

De raad heeft besloten het burgerinitiatief Calisthenics toestellen in behandeling te nemen en het college advies te vragen over het burgerinitiatief. Calisthenics is een verzamelnaam voor alle oefeningen die worden uitgevoerd met het eigen lichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur.

Het burgerinitiatief is erop gericht Calisthenics toestellen te plaatsen in Barendrecht met als doel voor jong en oud een ontmoetingsplaats te realiseren waar gezamenlijk gesport kan worden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »