College van B&W Rotterdam tegen Rotterdams-Barendrechts "asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers en 200 flexwoningen"

BARENDRECHT – [Update] Het college van B&W in Rotterdam heeft zich uitgesproken tegen het plan (verkenning) van het Barendrechtse college van B&W om flexwoningen te realiseren in het Zuidelijk Randpark. Het Barendrechtse college van B&W kondigde afgelopen donderdag aan te onderzoeken of hier flexwoningen zouden kunnen worden geplaatst.

Het college van B&W in Rotterdam voerde na de brief informeel ambtelijk overleg met de gemeente Barendrecht en kwam erachter dat het onderzoek zich richt op het bouw van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers en 200 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Het asielzoekerscentrum en deze aantallen zijn door het Barendrechtse college niet eerder (openbaar) aan de Barendrechtse gemeenteraad of inwoner medegedeeld (bijv. via een persbericht/brief/nieuwsbericht).

Rotterdam: Onwenselijk

Het college van Rotterdam stelt ook afgelopen donderdag te zijn geinformeerd over de plannen van de gemeente Barendrecht. De gemeente Barendrecht heeft op één moment die dag een persbericht, de raadsinformatiebrief en een eigen nieuwsbericht gepubliceerd. Dezelfde raadsinformatiebrief is naar de gemeente Rotterdam verzonden. De gemeente Rotterdam is tegen de ontwikkeling en noemt het plan een ‘Rotterdams AZC’: “We vinden het onwenselijk dat een eventueel AZC op deze locatie komt. Er wordt met dit plan onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de aangrenzende kwetsbare wijk Lombardijen. Er ontstaat door dit plan grote druk op de voorzieningen in de wijk, denk aan scholen en zorg. Die voorzieningen zijn daar niet op berekend. Het plan van Barendrecht is de facto een plan voor een Rotterdams AZC, omdat deze locatie in alle opzichten vooral aan onze stad en voorzieningen verbonden is.

Geen overleg gevoerd

Het college van B&W in Rotterdam bestrijdt tevens de uitspraak van het Barendrechtse college dat er met elkaar zou worden gesproken over de plannen: “Dit is niet juist. We zijn door de gemeente Barendrecht slechts geïnformeerd over de mogelijkheid om op de genoemde locatie tijdelijke huisvesting te realiseren. Er is geen sprake geweest van uitwisseling van argumenten over en weer“, aldus de gemeente Rotterdam.

Vervolgstappen

Het college van B&W Rotterdam heeft ook aan Barendrecht laten weten zorgen te hebben over de realisatie van windturbines als er op deze locatie een AZC/flexwoningen komen: “Onze zorg is ook dat met deze ontwikkeling de regionale afspraak van windmolens op deze locatie niet wordt nagekomen, ook dit is onwenselijk.

Het college van B&W in Rotterdam sluit de brief af met de mededeling dat ze zich beraden op vervolgstappen, waarover de gemeente Barendrecht spoedig meer zal horen vanuit Rotterdam.

Update: Reactie burgemeester Veldhuijzen (Barendrecht):

Reactie van burgemeester Veldhuijzen (video) op de situatie die is ontstaan nadat het college van B&W in Rotterdam zich heeft uitgesproken tégen het plan van Barendrecht om te onderzoeken of er een AZC en/of flexwoningen tegen de grens met Rotterdam kunnen worden gerealiseerd.

De meest opvallende punten uit de reactie van de burgemeester:

  • De gemeente Rotterdam zou ik haar brief diverse feitelijke onjuistheden hebben gemeld:
  • Er zou al wél sinds september overleg worden gevoerd met het gemeentebestuur van Rotterdam (het college in Rotterdam ontkende dit eerder en stelde dat de gemeente Barendrecht dit juist onjuist had gemeld). Burgemeester: We zijn juist in gesprek geweest met het (Rotterdamse) bestuur: 2 gesprekken, eerst met de burgemeester, toen met de verantwoordelijk wethouder.
  • Het gaat volgens de burgemeester niet om 500 personen in een AZC én 200 flexwoningen, maar om 700 personen in totaal, maximaal. De burgemeester stelt dat er eerder ‘bewust geen cijfers zijn genoemd’, omdat er nog geen concreet voorstel is.
  • Het college van B&W in Barendrecht betreurt de brief van het college van B&W van Rotterdam. Het college stelt, kort samengevat, dat de reactie van de gemeente Rotterdam voorbarig is, op feitelijke onjuistheden is gebaseerd, nodeloos verwarrend is, geen recht doet aan de tot op heden ‘zorgvuldige aanpak en getoonde bereidheid tot overleg’ en ‘bovendien getuigt het van weinig respect voor onze verantwoordelijkheid voor ons eigen grondgebied’.


Artikelfoto: De beoogde locatie voor de flexwoningen, en mogelijk ook een AZC, ligt in het Kooiwalbos; tussen de A29/Vaanweg en het Kooiwalpad.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »