't Trefpunt, Barendrecht

BARENDRECHT – [Update] Al in 2017 werd politiek besloten dat gebouw Het Trefpunt zou worden gesloopt en er nieuwbouw voor in de plaats zou komen. De afgelopen jaren ging de discussie over deze keuze door, veranderde politieke standpunten en kwamen omwonenden alsook de Erfgoedcommissie in verzet tegen de sloop.

Bewonerscomité De Driehoek, voorstander van het behouden van Het Trefpunt (voormalige Groen Van Prinstererschool, gebouwd in 1955), heeft vorige week een verzoek ingediend voor het houden van een referendum over de kwestie: Behoud en renovatie of sloop en nieuwbouw voor Het Trefpunt. Het comité haalde ruim 700 handtekeningen op, er waren in eerste instantie 390 handtekeningen nodig om een referendum aan te kunnen vragen.

Politieke verandering

Het leek er tot vorige week op dat alleen Echt voor Barendrecht (EVB) uitgesproken voorstander was van behoud van gebouw Het Trefpunt (de partij steunde het bewonerscomité ook bij de aanvraag van het referendum).

Vanochtend maakte de VVD Barendrecht bekend ook voorstander te zijn van behoud van Het Trefpunt: De partij was eerst tegen behoud en voor nieuwbouw, maar stelt op basis van nieuwe informatie (mbt afschrijving en aanwezigheid van asbest en sanering hiervan) nu ook voorstander van behoud te zijn:

Eerder is de optie renovatie ’t Trefpunt afgevallen. Belangrijkste redenen hiertoe waren toen de aanwezigheid van asbest en de korte afschrijvingstermijn (de euro’s per jaar). Inmiddels is gebleken dat de aanwezigheid van asbest bij renovatie niet volledige gesaneerd hoeft te worden. Daarnaast is er goede kans de afschrijftermijn van de renovatie langer te laten doorlopen dan de eerder gestelde 20 jaar.

Gebruikers en omwonenden willen snelle besluitvorming met hoge gebruikerswaarde, met beperkte impact op de wijk en willen daarom renovatie. Ook is een duidelijke roep uit de samenleving gekomen het unieke schoolgebouw te behouden en te beschouwen als monument. Wij begrijpen deze argumenten en vinden het behoud van historische gebouwen een waardevolle bijdrage aan het Barendrechts cultuurgoed.“, aldus VVD raadslid Jacinta Floor.

PvdA, GroenLinks, partij Winnie Hofland en D66 hebben zich tijdens het eerste inspraakmoment tijdens de commissievergadering op 7 december uitgesproken als voorstander van nieuwbouw. SGP/CU liet de optie nog open om tijdens de raadsvergadering mogelijk een ander scenario te kiezen, ook het CDA wilde hier nog wel meer over weten. EVB hield het toen al bij hun ‘korte en duidelijke standpunt’: “Wij zijn voorstander van renovatie

Update 19 dec: Ook D66 is voorstander geworden van renovatie van Het Trefpunt en dient mede met de VVD een amendement in om renovatie mogelijk te maken ipv sloop+nieuwbouw (PDF). Vorige week dinsdag sprak D66 nog de voorkeur uit voor het advies van het college: nieuwbouw. (Eerder stond hier per abuis SGP/CU ipv VVD, als indiener van het aangekondigde amendement)

Het college adviseert de gemeenteraad nog steeds om voor ‘Scenario 1: Nieuwbouw‘ te kiezen. (PDF)

Meerderheid voor behoud

Met de verandering van keuze bij de VVD is er een meerderheid van de gemeenteraad voorstander van behoud van het gebouw, waarmee een eventueel referendum dus niet meer nodig lijkt te zijn: Het gebouw wordt dan behouden en gerenoveerd.

De keuze voor sloop/behoud van Het Trefpunt wordt dinsdag 21 december behandeld in de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar in Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »