Gemeentehuis Barendrecht (Binnenhof, gemeentehuisplein)

BARENDRECHT – [Overzicht] Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad de begroting 2020 vastgesteld: het huishoudboekje van Barendrecht met de plannen voor volgend jaar. De gemeente moet zo’n 2% bezuinigen. De gemeenteraad heeft daarom ook vergaderd over het ‘dekkingsplan’, met daarin de keuzes waarop wordt bezuinigd. Hieronder ziet u wat dit voor u betekent.

Investeren

Het grootste deel van het geld dat de gemeente uitgeeft gaat naar wettelijke taken. Het college investeert daarnaast in onder andere openbare voorzieningen, zorg, groen, duurzaamheid en veiligheid. Bijvoorbeeld in een campagne tegen woningen auto-inbraken en in de aanpak van criminaliteit, samen met de politie. Maar ook:

 • Een veilig NS Station: door o.a. renovatie en opknappen van bepaalde gebieden en meer menselijk toezicht. En door de parkeermogelijkheden voor fietsen uit te breiden.
 • Een dementievriendelijke gemeente: het aantal mensen met dementie neemt toe. De grootste wens van mensen met dementie én hun mantelzorgers is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het doel is een zo dementievriendelijk mogelijk Barendrecht.
 • 1 extra FTE BOA: de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) houden toezicht in de openbare ruimte en handhaven waar nodig. Het college wil graag een extra BOA.
 • Akkoord tegen eenzaamheid: minder mensen moeten zich eenzaam voelen en/of mensen moeten zich minder eenzaam voelen. Daarover gaat het college afspraken maken met zoveel mogelijk partijen uit de samenleving.
 • Bibliotheek Carnisselande: met het in 2017 opzeggen van de subsidie voor de bibliotheek Carnisselande door de gemeente Albrandswaard is er per 2018 een financieel tekort ontstaan. Het college vindt een bibliotheekvestiging in Carnisselande waardevol en verstrekt daarom extra subsidie.
 • Kindpakket in natura: het college wil dat alle kinderen mee kunnen doen, óók kinderen die opgroeien in armoede. Daarom komt er een nieuw en aanvullend aanbod voor kinderen die leven in een gezin met een laag besteedbaar inkomen.
 • Pilot AutoMaatje: de voltallige gemeenteraad heeft op 12 november het amendement AutoMaatje aangenomen. Met AutoMaatje kunnen vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten vervoeren, om zo eenzaamheid terug te dringen en te voorkomen dat ouderen geïsoleerd raken.
 • Vier onze vrijheid: de gemeenteraad heeft unaniem een amendement aangenomen om extra geld uit te trekken om 75 jaar vrijheid in 2020 in Barendrecht te vieren.

Bezuinigen

Veel bezuinigingen die zijn voorgesteld hebben geen impact op de inwoners van Barendrecht: “Denk bijvoorbeeld aan het doorvoeren van administratieve maatregelen of wanneer we efficiënter gaan werken.

Daarnaast zijn de eerder genoemde verhoging van de OZB-belasting, het schrappen van gratis OV voor ouderen met een inkomen boven de minimagrens en het bezuinigen op subsidienten geschrapt.

Wat gaat u wel merken?

 • Onderhoudskosten kunstwerken en straatmeubilair: bij het onderhoud van kunstwerken zullen de komende jaren alleen nog die onderdelen worden aangepakt die noodzakelijk zijn. Ook worden minder verzoeken voor vervangen of plaatsen van straatmeubilair gehonoreerd en wordt duur groen omgevormd naar goedkoper groen.
 • Front Office balie tijden aanpassen: de balies zijn sinds september nog twee avonden geopend en er wordt in dagdelen alleen op afspraak gewerkt. De nieuwe tijden zijn voldoende om alle inwoners op afspraak te helpen, maar dan wel efficiënter.
 • Stoppen met Swim to Play: het college stopt met Swim to Play, een extra faciliteit voor kinderen die reeds in het bezit zijn van een zwemdiploma. Wel blijft het college in gesprek met de directie van het Inge de Bruijn zwembad over de exploitatielasten en over zelfontplooiing van activiteiten.
 • Sportvelden: doorschuiven vervanging: op basis van een inspectie blijkt dat het mogelijk is om de vervanging van een aantal velden door te schuiven. De kwaliteit van deze velden is aanvaardbaar.

Gemeenten in financiële problemen

Niet alleen Barendrecht kampt met financiële uitdagingen. Alle gemeenten zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Maar bij de overheveling van die taken heeft het Rijk ook direct een bezuinigingsslag doorgevoerd, terwijl de zorgkosten blijven stijgen. Gemeenten worden daarvoor niet voldoende gecompenseerd door het Rijk, en zijn nu genoodzaakt te bezuinigen, aldus de gemeente.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »