Gasten van Theater Het Kruispunt

BARENDRECHT – Het college heeft besloten om per direct €97.500 beschikbaar te stellen om de klimaat/temperatuur problemen in Het Kruispunt aan te pakken. “Tijdens evaluatie is gebleken dat de huidige technische installatie onvoldoende capaciteit heeft om het klimaat in het gebouw optimaal te beheersen“, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente is eigenaar van Het Kruispunt en is verantwoordelijk voor een werkbare omgeving: Daarom is besloten het probleem aan te merken als ‘brandzaak’: dat zorgt ervoor dat de gemeenteraad geen aparte toestemming hoeft te geven voor de investering van bijna één ton.

Te warm, te koud

Het Kruispunt werd eind 2016 heropend na een grondige verbouwing. Nu blijken er toch nog problemen te zijn met het beheersen van de temperatuur in de verschillende ruimtes:”In de diverse ruimtes stijgt het kwik regelmatig tot boven de 25 graden, waardoor het voor hen bijna onwerkbaar is. Tegelijkertijd zijn er ruimtes die te koel zijn voor de activiteiten die er plaatsvinden” Een ander concreet voorbeeld dat door het college wordt benoemd: Tijdens theatervoorstellingen gaan bezoekers in de pauze (met drankjes) naar buiten omdat het in de foyer te warm is, dit leidt tot een ongewenste opeenhoping van mensen voor de ingang van het gebouw.

Centraal systeem

Het probleem wordt volgens het college veroorzaakt door de centrale aansturing van de installatie, daardoor is het niet mogelijk om de temperatuur per ruimte in te stellen. Om het probleem te beperken moeten er zonneschermen worden opgehangen en wordt het buffervat van de klimaatinstallatie uitgebreid zodat deze een hogere capaciteit krijgt. De werkzaamheden zullen komende maanden worden uitgevoerd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »