Burgemeester: "Dialoog aangaan met alle partijen om de over en weer geuite aantijgingen te bespreken"

BARENDRECHT – Tijdens de verkiezingscampagne en ook na de verkiezingsuitslag zijn door verschillende partijen uitspraken gedaan waarin andere partijen of partijleden iets werd verweten. Lennart van der Linden (EVB) bracht gisteravond (Dinsdag 24 april 2018) tijdens de raadsvergadering een motie in om er werk van te maken om de sfeer die hierdoor is ontstaan te verbeteren. Van der Linden: “Er wordt sinds de verkiezingen een sfeer gecreëerd van ondeugdelijk bestuur.

De motie (“Motie inzake het imago van het openbaar bestuur in Barendrecht“) was bedoeld om de burgemeester alle zaken (onderlinge problemen en verwijten) op een rijtje te laten zetten, “met als doel de verbetering van het functioneren van het lokaal openbaar bestuur.

Dialoog

De burgemeester kwam daarop met een eigen procesvoorstel, waardoor de motie overbodig werd. De burgemeester heeft voorgesteld om met alle partijen in gesprek te gaan: “Als voorzitter van de gemeenteraad wil ik de dialoog aangaan met alle partijen om de over en weer geuite aantijgingen te bespreken. Ik stel voor ons extern te laten begeleiden.

Fundament leggen voor komende 4 jaar

De bevindingen én verbeterafspraken worden vervolgens gedeeld met de gemeenteraad. Burgemeester van Belzen: “Het doel is een stevig fundament neer te leggen voor de komende 4 jaar“. Motie indiener EVB kon zich vinden in dit gelijkwaardige alternatief, als er maar wel enige vaart mee werd gemaakt. De burgemeester kon dit beamen: “Natuurlijk, we gaan zo snel mogelijk op zoek naar iemand die ons stevig kan begeleiden. We gaan het proces inrichten en we moeten met elkaar afspraken maken over binnen welke termijn we dat gaan afronden. (…), maar ik beloof u dat we daar geen weken mee wachten voordat we dat oppakken, we gaan het snel oppakken, we gaan snel aan de slag, want dat fundament moet er zo snel mogelijk komen. Dat is ook mijn doelstelling.

Alle partijen gaven aan zich te kunnen vinden in het voorstel van de burgemeester. “Een stap in de goede richting“, zo werd het voorstel omschreven door Peter Luijendijk van het CDA.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »