Van monsterzege naar monstercoalitie: Partijen in gesprek over coalitie zonder EVB, maar waarom?

BARENDRECHT – De partijen CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 willen geen van allen alleen in een coalitie met de EVB. Inhoudelijk zouden ze er waarschijnlijk nog wel uitkomen (partijprogramma’s en visies verschillen weinig of zijn overbrugbaar), maar vooral de bestuurswijze van EVB wethouders is er één die de andere partijen niet steunen.

Uit de verharde discussies afgelopen woensdag bleek dat er de afgelopen jaren meer heeft gespeeld (binnen het college) dan tot nu toe publiek bekend was. Juist dit bestuurlijke deel is niet of slecht inzichtelijk voor inwoners. De partijen gaven hier afgelopen woensdag een toelichting over. Hier bleek tevens dat ze op de verkiezingsavond al hadden besloten om met elkaar om de tafel te gaan zitten, zonder EVB.

Samenwerking

Wat maakt nu dat 6 partijen (van links tot rechts) zich verenigen en een poging doen om, misschien nog niet eens zozeer om zelf te mogen besturen, maar vooral niet mét de EVB te willen samenwerken? Waarom kan EVB (tot op heden) geen één partij overtuigen om met ze samen te werken, terwijl partijen meestal staan te springen om ‘verantwoordelijkheid te nemen’ en in het college deel te nemen? Immers, tot op heden heeft nog geen enkele partij een andere partij uitgesloten.

Iedere partij heeft hier zijn eigen reden(en) voor, maar op hoofdlijnen verwijten ze EVB machtsspelletjes op bestuursniveau, zowel binnen het college als de BAR-organisatie. De bestuurders maken volgens de 6 partijen teveel ruzie en zijn te dominant. Ook wordt de EVB ‘vuile (media)communicatie’ verweten.

Bestuursstijl

Matthijs van der Welle (VVD) haalt tijdens de bijeenkomst, op verzoek van EVB, meerdere voorbeelden aan uit de periode dat ze samenwerkte met de EVB. De partij werd naar eigen zeggen onder druk gezet om over bepaalde zaken hun mond te houden. De VVD zou uit de coalitie worden gegooid als ze over bepaalde onderwerpen zouden praten: “De dreigingen “als je dit zegt of doet gooien we je uit de coalitie” zijn niet op twee handen te tellen“. De VVD gaf daarbij op verzoek van de EVB 3 voorbeelden, waaronder het project en kosten van het nieuwe Kruispunt.

Communicatie

De PvdA en CDA gaven aan beide moeite te hebben met de misleidende mediastrategie en communicatie van EVB: successen claimen en negatieve berichten aan tegenstanders toeschrijven. Ook het modder gooien door EVB wethouders richting raadsleden (‘op de persoon’) viel bij hen niet in goede aarde.

Het CDA verwijt EVB respectloos handelen en een gebrek aan gelijkwaardigheid. “Dit heeft veel schade aangericht“, aldus Luijendijk.

Inhoud

Arie Kooijman geeft namens GroenLinks aan dat er inhoudelijk gewoon geen match is, EVB doet volgens hen te weinig op het gebied van klimaat. Ook deze partij is niet tevreden over de bestuursstijl van EVB. Zo gaf hij aan dat geschillen nu regelmatig via de rechter verlopen, in plaats van met de andere partij om de tafel te gaan.

BAR organisatie

Andere partijen gaven tevens aan dat het standpunt m.b.t. het uittreden uit de BAR organisatie niet iets is wat ze kunnen steunen, terwijl de EVB dat als enige wel wil. Het CDA sprak van een breekpunt.

SGP/CU hekelt eveneens hoe EVB naar buiten treedt met successen en deze claimt, hij geeft als voorbeeld de openstelling van de onderdoorgang A29. Ook hoe Barendrecht binnen de BAR organisatie bekend staat is niet iets waar SGP/CU tevreden over is: de wethouders zouden daar geen verbinding zoeken met de andere bestuurders. Ook een column van wethouder Vermaat, waarin hij volgens de SGP/CU een inwoner tot dorpsgek bestempelde, viel niet in goede aarde

Achterkamertjespolitiek

Lennart van der Linden was zichtbaar geirriteerd. Hij verwijt de andere partijen op zijn beurt van achterkamertjespolitiek: “Dit achterkamertjes gebeuren is ten eerste een relikwie van walgelijke oude politiek. Het soort waar EVB zich fel tegen af zet. En het soort waardoor veel inwoners zich afkeren van politiek. En het is ten tweede zo hypocriet als de neten. Om enerzijds de mond vol te hebben van transparantie, ook vandaag (Zondag 8 april 2018) weer tig keer genoemd. Maar onderwijl achterkamertjespolitiek van de grootste soort te bedrijven.

Coalitievorming

Traditiegetrouw heeft de grootste partij het initiatief om de coalitievorming te leiden: die partij komt met een vervolgplan om gesprekken aan te gaan, een informateur aan te stellen, etc. Dat lijkt in dit geval niet te zijn gerespecteerd door de 6 andere partijen, terwijl ze hier voor de verkiezingen wel mee akkoord zijn gegaan. Van der Linden noemt de huidige poging een coalitie te vormen een “monstercoalitie”. De andere partijen geven aan dat het een ‘gezamenlijk initiatief’ was om in gesprek te gaan en dat EVB al wel de kans heeft gehad om met een initiatief te komen.

Weggelopen

Lennart van der Linden gaf aan dat hij het donderdag (29 maart) al vreemd vond dat andere partijen zijn plan niet serieus namen (foto onderaan artikel). De andere partijen spraken volgens hem alleen maar over het oude en andere plannen. Van der Linden: “Het geheel resulteerde erin dat ik donderdag geïrriteerd raakte en weg ben gegaan uit het presidium. Ik zou het wel horen. Later ben ik door de burgemeester en griffier ingelicht over irritaties en bezwaren bij andere partijen die leven jegens EVB.

Kritiek

Van der Linden (EVB) kon zich over het algemeen niet herkennen in de kritiek op (de bestuursstijl van) zijn partij. In een aantal gevallen vroeg hij om concrete voorbeelden van de aantijgingen, bijvoorbeeld over de ‘machtsspelletjes’. Hij gaf hierbij aan, in het geval van de VVD, daar niet van op de hoogte te zijn en nodigde Matthijs van der Welle (VVD) daarom uit voor een gesprek om het erover te hebben.

Vervolg

Tijdens de vervolgbijeenkomst over de formatie (afgelopen woensdag) is duidelijk geworden dat zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) met elkaar het proces van coalitievorming in gaan. De eerste stap is dat de zes partijen op korte termijn bij elkaar komen om een formateur aan te wijzen en afspraken te maken over het proces.

EVB geeft aan open te blijven staan voor alle partijen, ondanks de verwijten: “In álle gevallen in mijn ogen géén zaken die samenwerking in de toekomst in de weg staan. Daarom heb ik vorige week ook gesteld dat EVB géén voorwaarden vooraf stelt. Géén initiële breekpunten in deze verkenningsfase opwerpt, wil onderhandelen op basis van argumenten en dat we bereid zijn tot het sluiten van compromissen“, aldus Lennart van der Linden.

Er is tot op heden geen verdere communicatie geweest vanuit de partijen die nu met elkaar in overleg zijn getreden over een nieuwe coalitie.

Wil je van alle partijen exact weten wat ze hebben gezegd, hoe ze hebben gereageerd en/of welke voorbeelden ze hebben gegeven? Bekijk en beluister hier de volledige bijeenkomst terug (2,5 uur).

Zie ook: Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Barendrecht 2018: Zetels, voorkeursstemmen en restzetelsBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »