E:\Users\Jordi Menheer\Documents\HDD Buffer\27-03-2018 Afscheid gemeenteraad en onderscheiding raadsleden

BARENDRECHT – [Foto’s volgen] Op dinsdag 27 maart nam de gemeente Barendrecht afscheid van de huidige gemeenteraad. 19 van de 29 raadsleden keren niet terug in de nieuwe gemeenteraad. Het afscheid vond vanmiddag (Dinsdag 27 maart 2018) plaats tijdens een speciale vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de bijeenkomst werden 3 vertrekkende raadsleden, Jan Willem Dirkse (SGP/ChristenUnie), Coby van Deursen (PvdA) en Jan Jippes (VVD), onderscheiden met de Barendrechtse Waarderingsspeld. Jan Jippes werd bovendien benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Afscheid

Burgemeester Van Belzen en de nestor (oudste raadslid) van de gemeenteraad Klaas Orsel hielden een toespraak voor alle raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Ook werd afscheid genomen van buitengewoon commissielid Ed Mol. In deze vergadering werden ook de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden onderzocht. De nieuwe gemeenteraadsleden zullen donderdag worden geïnstalleerd.

Bijzondere inzet voor Barendrechtse samenleving

Jan Willem Dirkse, Coby van Deursen en Jan Jippes ontvingen de Barendrechtse Waarderingsspeld, omdat zij zich gedurende een lange periode op bijzondere wijze hebben ingezet. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten werd Jan Jippes ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Willem Dirkse (SGP/ChristenUnie)

Jan Willem Dirkse heeft zich 10 jaar als raadslid ingezet voor de Barendrechtse samenleving. Hij is een verbinder, scherpzinnig en betrokken. In de periode 2010-2014 was hij voorzitter van de commissie Samenleving. In de periode 2014-2018 was hij voorzitter van de commissie Planning & Control. Jan Willem Dirkse zette zich in voor een breed scala aan onderwerpen, waaronder het jeugd- en jongerenwerk, de Participatiewet en sport en recreatie.

Coby van Deursen (PvdA)

Coby van Deursen heeft zich 12 jaar lang ingezet voor het openbaar bestuur. Eerst als wethouder (2006-2010) en later als raadslid voor de PvdA. Zowel in de raad als in de samenleving was zij zeer maatschappelijk betrokken en spande zij zich in voor het onderwijs, de jeugd en de zorg. Zij is bestuurssecretaris van de  Stichting Jongeren Begeleiding Barendrecht (JBB) en van daaruit betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Sleutelwerkplaats, een leer-/werkplaats voor jongeren. Daarnaast is zij bestuurder van de Circusschool.

Jan Jippes (VVD)

Jan Jippes is een generalist puur sang. De afgelopen 12 jaren heeft hij in alle commissies gezeten en was hij tot november 2016 fractievoorzitter van de VVD. Zo was hij onder andere betrokken bij de centrumplannen, de invoering van de 3 decentralisaties, maar ook bij btw-constructies. Hij heeft zich met veel toewijding ingezet voor een gezond en vitaal Barendrecht waar iedereen, met of zonder beperkingen, mee kan doen. Naast zijn lange politieke carrière heeft hij ook een enerverende loopbaan gehad als ondernemer. Zijn ondernemerservaringen deelde hij met jonge ondernemers. Jan Jippes is ook vrijwilliger bij de Stichting Present, lid van Lions Club IJsselmonde en lid van de Raad van Advies van de Coöperatie Hoom.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »