VVD: "Van, Voor en Door Barendrechters" #GR18

BARENDRECHT — [Video] Volgende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? De komende week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: VVD Barendrecht. Bekijk hier de video met de lijsttrekker Matthijs van der Welle.

Bekijk hier (in de loop van de week) alle artikels en video’s van de politieke partijen.


VVD aan het woord

Matthijs van der Welle namens de VVD Barendrecht:

Wat wil de VVD de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

De Barendrechtse VVD wil een Barendrecht waar we in de toekomst nog steeds trots op zijn. Wij willen leven in Barendrecht:

 • Dat veilig is voor iedereen: Meer goed getrainde handhavers (BOA’s). Cameratoezicht op hotspots en goede verlichting;
 • Dat bereikbaar is: Onveilige kruisingen pakken we aan. En in Barendrecht blijft het gratis parkeren;
 • Dat bruist: Een goede spreiding van evenementen. De Bibliotheek in Carnisselande wordt behouden. Er komt een jaarlijkse vrijwilligersdag;
 • Met een buitenruimte in topvorm: Onkruid en vuil worden actief bestreden. Schade wordt snel hersteld. Afval kan makkelijk worden aangeboden;
 • Waar je fijn kan wonen: Meer koopwoningen en ontmoetingsplaatsen voor jeugd. En een oude dorpskern waar het bruist;
 • Dat duurzaam en innovatief is: Stimuleren duurzaamheid door initiatieven mogelijk te maken en middelen beschikbaar te stellen;
 • Met een moderne overheid: Een gemeente die makkelijk en snel te bereiken is. Een gemeente die goed georganiseerd en efficiënt is.

Hoe zorgt de VVD dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

Door met een team van echte Barendrechters ons vol passie in te zetten voor Barendrecht. Wat goed is moet goed blijven, maar wat beter kan, moet ook beter! Leven, wonen, werken en ontspannen in Barendrecht en dat op een manier waarop iedereen dat zelf graag wil. Wij staan voor behoud van het karakter van héél Barendrecht. Barendrecht blijft Barendrecht! De Barendrechtse VVD wil met u blijven investeren in een mooi en veilig dorp met een buitenruimte in topvorm. Voor nu en in de toekomst. We moeten klaar zijn voor de toekomst, dat doen we door zelfstandig te blijven met een toekomstbestendige organisatie en ons te richten op de primaire taken!

Vragen beantwoord door de VVD

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, VVD koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Hoe wil uw partij de/het veiligheid(sgevoel) in Barendrecht verbeteren?

Voor de Barendrechtse VVD staat veiligheid centraal. Alle wijken moeten veilig zijn en veilig blijven. Wij vinden dat er meer gemeentelijke handhavers (BOA’s) moeten komen. We gaan niet over de inzet van wijkagenten, maar we willen er wel meer. We gaan wel over aantallen en inzet BOA’s. Zij krijgen steeds meer bevoegdheden en zijn steeds beter opgeleid. Onveilige plekken pakken we aan door verlichting te verbeteren en indien nodig cameratoezicht toe te passen. Uitbreiding van buurtpreventie bestuurt juichen we toe. Door deze vrijwilligers te ondersteunen vanuit de gemeente met materiaal en kennis, kunnen we hun effectiviteit vergroten.

2. Hoe wil uw partij de verkeersveiligheid in Barendrecht verbeteren?

In Barendrecht heeft u genoeg keus als u ergens heen wilt. Het is volgens de Barendrechtse VVD van groot belang dat u veilig op uw plek van bestemming aankomt. De infrastructuur moet dan ook op orde zijn, zodat er voor alle vormen van verkeer veilige routes zijn. Onveilige punten, met name ook kruisingen, moeten worden aangepakt. Voorbeelden van kruisingen die moeten worden aangepakt zijn: de uitrit van garage Carnisse Veste, de oversteekplaats van Barend Bos naar de Kleine Duiker, de Ovonde bij ingang sportpark de Bongerd en kruisingen rond basisscholen. Onze infrastructuur moet in topvorm zijn, dat betekent snel herstel als er schade is!

3. Hoe wil de partij de gemeente Barendrecht groener maken? (energie/milieu, beplanting, onkruid)?

Een goed onderhouden groenvoorziening draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Wij vinden dat de openbare ruimte zo groen mogelijk moet worden ingericht. Waar groen verdwijnt, wordt dit gecompenseerd. Onkruid wordt snel en met grote regelmaat bestreden. Schade wordt verhaald op daders. De Barendrechtse VVD is voor een transitie naar een duurzamer Barendrecht. We willen dat zowel bewoners als ondernemers hun bijdragen kunnen leveren aan een duurzamer klimaat. We willen particuliere initiatieven en experimenten mogelijk maken en hiervoor ook middelen beschikbaar stellen.

4. Welke belofte van een andere partij is volgens u een loze belofte? En hoe zou uw partij dat (probleem)punt oplossen/aanpakken?

Dat als we uit de BAR-organisatie stappen, we dan meer Barendrecht blijven. Wij bepalen als Barendrechters en als Barendrechts bestuur de lokale kleur. Wij zijn Barendrecht. En Barendrecht blijft Barendrecht. Ondersteuning en uitvoering door een ambtelijke organisatie is daarbij onmisbaar. De BAR-organisatie levert ons veel op. Meer kwaliteit, meer weerbaarheid en het is efficiënter. In plaats van die organisatie de nek om te draaien, moeten we ze nog beter aansturen en gebruiken. Want zonder goede ambtenaren, geen goed bestuur.

5. Moet de gemeente Barendrecht stoppen met het heffen van hondenbelasting?

Ja zeker. De hondenbelasting is niet meer van deze tijd en is niet eerlijk. In veel gemeenten is het dan ook al afgeschaft. De buitenruimte wordt voor iedereen ingericht en onderhouden. We betalen hier met ons allen aan mee. We verwachten dat iedereen zijn eigen troep opruimt. Dus ook hondeneigenaren. Waarom zouden zij dan extra moeten betalen? De belasting is niets meer dan een gemeentelijke melkkoe. Het geld gaat naar de algemene middelen.

Stellingen beantwoord door de VVD

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Tegenstander
 • Windmolens in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Voorstander
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Voorstander
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Voorstander
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Neutraal
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Tegenstander
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Tegenstander
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Voorstander

Aanvullende opmerking op stelling(en): Buitenzwembad alleen op particulier initiatief en risico. De gemeente participeert niet, maar maakt het slechts ruimtelijke mogelijk!


Zelf vragen voor de VVD?

Heeft u zelf nog vragen voor de VVD?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »