Gebouw 't Trefpunt

BARENDRECHT – Het college wil investeren in gebouw ’t Trefpunt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze voorziening goed blijft. Daarom zijn meerdere scenario’s onderzocht. Voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Het college heeft afgelopen dinsdag (28 maart) haar voorkeur uitgesproken voor grootschalige renovatie. Momenteel zitten o.a. de Harmonievereniging, KijkOpWelzijn (drukwerk en de Buurtkamer), Stichting Velerlei en Vluchtelingenwerk in het gebouw aan de Dr. Kuyperstraat.

Bijwonen vergadering

De plannen worden op dinsdag 18 april besproken in de commissie Samenleving. Na de behandeling van het onderwerp in de commissie Samenleving, neemt de gemeenteraad vervolgens op dinsdag 9 mei een besluit. Beide vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken. Aanmelding voor het spreekrecht kan via griffie [@] barendrecht.nl of telefonisch via 14 0180 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij mevrouw A. Mak (commissiegriffier).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »