Begroting 2017 vastgesteld door gemeenteraad: meerdere plannen voorlopig geschrapt

BARENDRECHT – De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 1 november de begroting 2017 vastgesteld. Hierin wordt een beeld geschetst van de inkomsten en de uitgaven van de gemeente Barendrecht.

De begroting is meerjarig positief sluitend. Wel is, op verzoek van de gemeenteraad, een aantal posten uit de begroting geschrapt:

Posten uit begroting geschrapt

De Barendrechtse wethouders zijn op dit moment demissionair. De gemeenteraad heeft daarom een aantal posten uit de begroting geschrapt. De raad wil hiermee waarborgen dat het college de plannen niet uitvoert, voordat de raad hiermee expliciet heeft ingestemd. Er kan bij het presenteren van een onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad, alsnog geld worden vrijgemaakt voor deze plannen. Het gaat hierbij om: de aanpassingen van Het Trefpunt en de Baerne, de nieuwbouwplannen voor OBS De Tweemaster, het parkeerverwijssysteem, de strategische visie Barendrecht 2030, de verlegging van de Binnenlandse Baan, de herinrichting van het Doormanplein, de plannen bij de HCB (realisatie hockeyvelden en vervroegd geplande renovatie van een versleten veld), het renoveren en uitbreiden van kleedkamers bij de voetbalclubs, het clubhuis bij de Fietscross Club en de parkeervoorziening bij de Jan Gerritseheuvel.

Zaken die nog wel zijn te vinden in deze begroting zijn onder andere de onderdoorgang A29 (Harmonielaan) voor autoverkeer en de plannen op het gebied van duurzaamheid.

“Uitdaging voor nieuw college”

Wethouder van der Linden (financiën): “Ik vind het jammer dat zoveel posten uit de begroting zijn geschrapt. Het feit dat zoveel plannen tijdelijk worden geparkeerd is een deuk in het hoge ambitieniveau van de gemeente Barendrecht. Hier ligt wat mij betreft een uitdaging voor het nieuwe college.” Goed nieuws is wel de lastenverlichting voor alle Barendrechters. Van der Linden: “Zij profiteren hoe dan ook mee in deze begroting. Zo wordt de rioolheffing flink verlaagd en ontvangen inwoners een éénmalige korting op de afvalstoffenheffing.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »