Leon van Noort (VVD)

BARENDRECHT – Wethouder Leon van Noort (VVD) is gisteravond (Dinsdag 13 september 2016) opgestapt als wethouder, hij was sinds oktober vorig jaar wethouder in Barendrecht. Van Noort kwam begin deze maand in opspraak toen bleek dat hij een relatie was aangegaan met een ambtenaar. De vrouw werd overgeplaatst, maar binnen het college van burgemeester en wethouders ontstond een ‘vertrouwensbreuk’. Er werd binnen het college ruim 10 uur gesproken over de kwestie. Vermaat: “Na 10 uur vergaderen was de maat vol. Er was geen vertrouwen meer.

Uit de informatie die het college toen naar buiten bracht werd niet duidelijk of de wethouder nu wel of niet zelf de relatie had gemeld. De vertrouwensbreuk werd eind vorige week hersteld nadat het college van B&W opnieuw met elkaar in gesprek was gegaan.

Oppositie wil meer weten

De oppositie vroeg gisteravond (Dinsdag 13 september 2016) tijdens de raadsvergadering een interpellatie aan. Het college kreeg hierbij een lange lijst met vragen voorgeschoteld waarop een antwoord werd gevraagd over de kwestie. Zo ook over het moment dat de relatie bekend werd: “De burgemeester startte de collegevergadering met de mededeling dat hij een dag eerder samen met de gemeentesecretaris een gesprek heeft gevoerd met wethouder van Noort én apart met de medewerker, waarbij zij beiden geconfronteerd zijn met het gerucht. Zij hebben dit bevestigd. Hierna heeft de burgemeester het woord gegeven aan wethouder V an Noort, die vervolgens e.e.a. uiteen heeft gezet“, aldus de andere wethouders in een gezamenlijke reactie.

“Bevestigd op uitnodiging”

Wethouder Vermaat: “Wethouder Van Noort bevestigde dat hij op maandag 29 augustus jl. , daartoe uitgenodigd door de burgemeester, had toegegeven een nauwe relatie te hebben met een aan hem ondergeschikte ambtenaar. Er is dus beslist geen sprake geweest van actief melden.” De wethouders Monhemius en Van der Linden bevestigden dit in eigen bewoording.

Wethouder van Noort is van mening dat hij het college, na het gesprek met de burgemeester, op het eerst mogelijke moment heeft geïnformeerd: “Ik heb op de eerste mogelijkheid ná het gesprek met de burgemeester (29 augustus jl.) die zich aandiende het college geïnformeerd , nl. op 30 augustus 2016. Ik heb in mijn gesprek met de burgemeester bevestigd dat ik in een verkennend stadium van een relatie was, zogezegd betrof het een prille relatie.

“Ik had dit moeten melden”

Over waarom van Noort de relatie niet eerder heeft gemeld zegt hij aan de raad: “Ik heb de relatie nog niet eerder gemeld , omdat er nog geen sprake was van een relatie echter een verkenning om te kijken of er een relatie zou kunnen ontstaan. Bij een melding zou dit voor beider carrières verstrekkende gevolgen kunnen hebben, vandaar dat er eerst gekeken werd of de relatie wel toekomst had. Ik had dit moeten melden of in ieder geval de burgemeester in vertrouwen moeten nemen. Ik heb hiervoor mijn excuses al aangeboden aan de burgemeester, aan het college en doe dit ook aan u als raad. Ik heb een inschattingsfout gemaakt in de timing van melden, om gemotiveerde redenen weliswaar, maar heb hier oprecht spijt van. Ik had dit anders moeten doen.

Overplaatsing

De vrouw in kwestie, ambtenaar bij de BAR-organisatie op het moment dat de relatie ontstond, werd overgeplaatst. Van Noort: “Zoals eerder gerefereerd en ook in de brief van de wethouder is gemeld, hebben de ambtenaar en ik dit onderling besproken en afgesproken dat de betreffende ambtenaar elders zou gaan werken

Spanningen door dubbele brief: “Praten tegen een muur

De reactie van wethouder Vermaat over de dubbele brief die vanuit het college en de wethouder werden verzonden: “De collegeleden, uiteraard zonder wethouder Van Noort, en dus ook ik, vonden dat de brief in strijd was met de feiten, zoals een unaniem College in de brief met nr. 1129786 had gemeld. Ik voelde me voor leugenaar uitgemaakt en verweet dit aan wethouder Van Noort. Zonder goede argumenten, slechts verwijzend naar semantiek waarvan zijn interpretatie de juiste zou zijn , verwierp hij onze bezwaren. Ondanks serieuze en professionele adviezen. Het was praten tegen een muur.

Van Noort over de brieven: “In het overleg bleek er geen mogelijkheid tot een gezamenlijke brief , waarna mij de mogelijkheid is gegeven om te reageren op de college brief. Daar het mijn privésituatie betrof, vond ik het noodzakelijk om ook mijn kant van de zaak te belichten , aangezien ik conform artikel 58 Gemeentewet geen deel mocht nemen aan de discussie, noch inbreng had op de collegebrief.

Spanningen ontstonden volgens wethouder Monhemius ook door het gebrek aan inzicht over de integriteitskwestie: “Het feit dat de heer Van Noort in zijn uitingen keer op keer blijk gaf het integriteitsprobleem niet te begrijpen of te willen begrijpen

Mening college

De wethouders werd tevens om hun mening over de kwestie gevraagd. Vermaat zegt hierover “Dat het handelen van wethouder Van Noort zeer laakbaar is en dat hij met dat handelen de belangen van de gemeente Barendrecht heeft geschaad.”. Wethouder Monhemius reageerde, nog voordat de wethouder gisteravond (Dinsdag 13 september 2016) was opgestapt: “Wat mij betreft zetten we een streep onder de kwestie en gaan we verder met ons werk.

Lees hier alle vragen en antwoorden terug (PDF).

Opgestapt

Leon van Noort stapte tijdens de raadsvergadering van gisteravond (Dinsdag 13 september 2016) op toen er een motie van wantrouwen tegen hem was ingediend. De wethouder legde zijn wethouderschap zelf neer, nog voordat de motie in stemming werd genomen.

Van Noort had o.a. de onderwerpen onderwijs, jeugdzorg, verkeer & vervoer in zijn portefeuille. Van Noort is sinds oktober vorig jaar wethouder in Barendrecht, hij volgde Jeroen Gebben op. Hij verhuisde voor zijn werk als wethouder van Lansingerland naar Barendrecht.

Update: Portefeuille

De portefeuille van wethouder Van Noort is vanaf vandaag (Woensdag 14 september 2016) tijdelijk verdeeld onder burgemeester van Belzen en de wethouders Vermaat, Monhemius en Van der Linden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »