Dalton Lyceum start pilot met tablets voor leerlingen in de brugklas

BARENDRECHT – Vorige week maandag (23 maart) is het Dalton Lyceum Barendrecht in twee brugklassen (1D en 1L) gestart met een pilot voor Device Ondersteund Daltononderwijs. Gedurende een periode van tien weken gebruiken de leerlingen in deze twee klassen een device (tablet of laptop) naast hun schoolboeken.

Het doel is te onderzoeken op welke manieren het gebruik van devices de lessen kan ondersteunen. De ene klas heeft hiervoor allemaal exact hetzelfde device in bruikleen van de school gekregen en de andere klas heeft allemaal verschillende devices van zichzelf bij zich (“bring your own device).

Van deze tijd

Het inzetten van devices is een logische stap voor een school in de 21ste eeuw, volgens directeur Peter Timmers. “Als de inspirator van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, nu had geleefd, had zij de leerlingen ook de mogelijkheid gegeven om met een device in de klas te werken”, is zijn stellige overtuiging. “Want hierdoor kunnen leerlingen gebruik maken van veel meer informatiebronnen dan alleen het lesboek en de docent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan You Tube-filmpjes met extra uitleg of diverse oefenApps. Ook voor de docenten zijn er veel voordelen. Moderne digitale methoden zijn inmiddels veel meer dan boeken achter glas. Er kan bijvoorbeeld eenvoudiger worden bijgehouden welke vragen leerlingen goed en fout maken. Niet langer is het ‘onesize fitts all’ , maar docenten kunnen echt maatwerk gaan leveren omdat ze dankzij nieuwe technologieën meer inzage krijgen in de sterke en zwakke punten van de leerlingen.”

Faseren

De plannen die het Dalton Lyceum heeft voor de invoering van digitale ondersteuning kennen een geleidelijke schaal. “Wat we hebben geleerd van andere scholen is dat een goed Wifi-netwerk essentieel is voor het goed kunnen inzetten van digitale ondersteuning”, meldt projectleider Markwin van Rijnberk. “Het afgelopen jaar is hierin al flink geïnvesteerd, maar omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, vermoeden we dat we ook de komende jaren nog verder moeten uitbreiden in bandbreedte.

Leerlingen enthousiast

Wat betreft de leerlingen kan er niet snel genoeg worden overgestapt op het gebruiken van devices in de les. Met name de quiz-overhoringen met internettools zoals Kahood en Socrative zijn populair bij de leerlingen.

Volgend schooljaar starten in ieder geval de mavo-havo brugklassen en de Technasium-brugklassen met het gebruik van devices in de les. Welke variant het uiteindelijk wordt (allemaal hetzelfde of ieder neemt zijn eigen device mee), wordt aan de ouders medegedeeld tijdens de eerste ouderavond voor nieuwe brugklasouders in juni. Ouders die nu al meer hierover willen weten, kunnen contact opnemen met de brugklasteamleiders van het Dalton Lyceum Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »