Basisscholen Barendrecht (montage)

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft vanavond (Dinsdag 27 juni 2017) een besluit genomen over de kaders voor de toekomst van de schoolgebouwen in Barendrecht. Het gaat daarbij over de gebouwen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dat deed de raad door het zogenoemde ‘Integraal Huisvestingsplan 2017-2022’ unaniem vast te stellen. In dit plan staat per schoolgebouw een actueel overzicht van het gebruik nu en het verwachte gebruik in de toekomst.

De raad benadrukte bij de behandeling dat een goede samenwerking tussen schoolbesturen noodzakelijk is om te verwachten problemen in de toekomst op te lossen.

Basisscholen de Tweemaster en de Ark onder één dak

In het rapport zijn ook schoolgebouwen te vinden die juist kampen met ruimtegebrek en/of verouderde gebouwen, zoals basisscholen de Tweemaster en de Ark in de wijk Buitenoord. Omdat deze scholen relatief dichtbij elkaar liggen, overweegt de gemeente hier vervangende bouw van beide scholen op één locatie. Dat levert onder andere schaalvoordelen op, bijvoorbeeld als het gaat om de bouwkosten en energiebesparende maatregelen. Hierover gaat de gemeente nog verder in gesprek met de betrokken schoolbesturen.

Leerlingenprognoses

Het toekomstige gebruik van de schoolgebouwen is gebaseerd op leerlingenprognoses, oftewel het verwachte verloop van het aantal leerlingen in de komende jaren. Daaruit blijkt onder andere dat het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in heel Barendrecht tot 2031 met bijna 20% afneemt. Dat komt volledig door een sterke daling van het aantal leerlingen in Carnisselande.

In Barendrecht Centrum wordt tot 2024 een lichte stijging van het aantal leerlingen verwacht, en na 2024  een lichte daling. In 2031 is het aantal leerlingen daar nagenoeg net zo hoog als nu. In Carnisselande daalt het aantal leerlingen echter sterk tot 2028. Het gaat dan om een daling van 758 leerlingen ten opzichte van 2017, ruim 38% dus. En dat betekent dat de gemeente de komende jaren in Carnisselande te maken krijgt met leegstand.

Wethouder Luijendijk (Onderwijs): “Die leegstand willen we natuurlijk zoveel mogelijk terugdringen. Bijvoorbeeld door leegkomende lokalen straks te laten gebruiken door andere partijen. Het liefst zijn dat partijen die inhoudelijk het onderwijs versterken, zoals bijvoorbeeld kinderopvang, andere scholen die extra ruimte nodig hebben of logopedie.

Foto: Een aantal basisscholen in BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »