Leerlingen Calvijn op bezoek bij commissievergaderingen

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag hebben leerlingen uit de voorexamenklassen vwo en havo van Calvijn Groene Hart commissievergaderingen van de gemeente Barendrecht bijgewoond. Dit bezoek stond in het teken van de lessen maatschappijleer, waarin de parlementaire democratie aan bod kwam.

De leerlingen werden in twee groepen opgedeeld. De ene groep nam plaats op de publieke tribune bij de commissie Samenleving en de andere bij de commissie Ruimte. De commissieleden bespraken onder andere de parkeerproblematiek tegenover het gemeentehuis en de daarmee samenhangende geluidsoverlast. De politici van de verschillende partijen gaven een uiteenzetting en stelden vragen aan de wethouder. Veel vragen gingen over de problemen rondom het parkeren en de geluidsoverlast.

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam, was het ‘upgraden’ van het sterk gedateerde bedrijventerrein Dierenstein. Ook het probleem van leegstand kwam ter sprake. De leerlingen werden nog in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en een aantal maakte daar ook gebruik van. Het was een leerzame avond waarbij de politiek dichterbij gekomen is en hopelijk de betrokkenheid van de leerlingen met de politiek vergroot is.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »