Voedselbank Barendrecht naar nieuwe locatie, hulp van De Draaimolen in Barendrecht

BARENDRECHT – Ruim 10 jaar geleden is door Sjaak en Clara Sies, in Rotterdam, de Voedselbank opgericht met als doelstelling om tegelijkertijd iets te doen aan verspilling en aan armoede. Al sinds 2004 is de Voedselbank ook in Barendrecht actief. Dit jaar bestaat de Voedselbank Barendrecht dus ook al 10 jaar.

Landelijk worden er wekelijks tienduizenden voedselpakketten verdeeld. In Barendrecht doen momenteel zo’n 60 gezinnen (ongeveer 150 monden te voeden) een beroep op de Voedselbank, waaronder zo’n 75 kinderen in de leeftijd van 0 – 17 jaar in pure armoede opgroeien. Door de grote aantallen mensen die, nog steeds, afhankelijk zijn van deze organisatie heeft de Voedselbank, in het algemeen, haar noodzaak in de huidige samenleving bewezen.

Zelfstandigheid

Afgelopen jaar kreeg het bestuur te horen dat Voedselbank Barendrecht geheel zelfstandig moet gaan opereren. Dat bericht kwam als een bom binnen, temeer omdat de Voedselbank Barendrecht nog niet over een eigen locatie beschikte. Ook het uitdeelpunt op de Dorpsstraat ging dicht door de verhuizing van Stichting Dajong, zodat de noodzaak om een eigen locatie te hebben, alleen maar toe nam.

Uiteindelijk wees de Gemeente Barendrecht ons op de twee leegstaande klaslokalen bij de basisschool De Draaimolen, waar de Voedselbank Barendrecht sinds half december haar intrek heeft genomen. Deze klaslokalen zijn te vinden op de Bachlaan, hoek Klarinetweg. Omdat een eigen huisnummer en brievenbus ontbreekt, is het nieuwe postadres: Lijsterbeswede 41, 2993 GB Barendrecht.

De zelfstandigheid is nu een kwestie van tijd. De verwachting is dat de Voedselbank Barendrecht in het eerste kwartaal 2014 geheel zelfstandig zal gaan functioneren.

Het jaar 2013

Het bestuur van de Voedselbank Barendrecht kijkt terug op een erg druk en enerverend jaar 2013. Gelukkig zijn er een groot aantal particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties die ons hierbij ondersteund hebben. Graag willen wij een ieder hiervoor hartelijk danken. Speciale dank gaat uit naar de partijen die ons onderdak hebben geboden en ons onderdak bieden: Gemeente Barendrecht, Carnisse Haven, Verweij Vastgoed Beheer en Stichting Dajong. Ook onze vrijwilligers hebben in het jaar 2013 wederom hard gewerkt om iedereen op tijd van een voedselpakket te voorzien. Hopelijk mogen wij ook in het jaar 2014 wederom op u rekenen, want zonder uw ondersteuning heeft de Voedselbank geen bestaansmogelijkheid!

O.B.S. De Draaimolen steunt de Voedselbank

De ouderraad heeft samen met de kinderen van de obs De Draaimolen, locatie Bachlaan, een ludieke actie bedacht om geld in te zamelen voor de Voedselbank Barendrecht. Tijdens de kerstcrea hebben de kinderen kerststukjes en andere versierselen gemaakt die verkocht werden op de gezellige kerstmarkt van woensdagavond 18 december jl. Deze actie leverde een bedrag op van €425,-. De cheque werd dankbaar aanvaard door de heer H. Ferdinandus van de Voedselbank. Zowel de leerkrachten als de leerlingen wensen de Voedselbankvrijwilligers en alle inwoners van Barendrecht een gezond en leerzaam 2014 toe.

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Stichting Voedselbank Barendrecht is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De Stichting Voedselbank Barendrecht is ANBI-gecertificeerd en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wenst u zelf een bijdrage te leveren dan kunt u dit storten op bankrekeningnummer: NL72RABO0153513675 ten name van Stichting Voedselbank Barendrecht. Maar nog liever ontvangen wij uw bijdrage in de vorm van etenswaren en/of non-alcoholische drank.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Ondernemen« | »