Dorpskerk in Oude Dorpskern van Barendrecht (Dorpsstraat)

BARENDRECHT – De projectgroep Oude Dorpskern heeft een projectplan opgesteld dat bestaat uit 10 punten om de Oude Dorpskern aantrekkelijker, leefbaarder en vitaler te maken. De projectgroep is in het leven geroepen door de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht.

Voorzitter van deze vereniging, Peter Jongenotter: “De afgelopen jaren is zowel vanuit de gemeente als vanuit de Vereniging veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze oude dorpskern te verbeteren. Dit hebben wij omgezet in een concreet 10-puntenplan waarbij wij van meet af aan intensief samenwerken met de gemeente.” De gemeenteraad heeft in december 2014 ingestemd met de opzet voor de projectgroep.

Projectgroep

In de projectgroep heeft de gemeente de rol van voorzitter. Naast de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht, nemen ook de Historische Vereniging Barendrecht, de Dorpskerk, horeca op het Doormanplein, bewoners van de Oude Haven en een vertegenwoordiging van VVE Heuvelsteyn en VVE De Boom deel aan de projectgroep.

Van start met 4 punten

De projectgroep start met de uitwerking van de eerste 4 punten van het puntenplan, deze hebben de hoogste prioriteit. Een bijeenkomst op 3 maart gaf hiervoor het startsein. De projectgroep gaat de komende tijd aan de slag met:

  1. Een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte, waaronder het Doormanplein
  2. Onderzoek naar het verkeersluw maken van de dorpskern met behulp van een verkeerscirculatie- en parkeerplan.
  3. Een plan voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid
  4. Het opheffen van de barrière tussen het winkelgebied de Middenbaan/ ’t Vlak en de oude Dorpskern.

Link met Centrumaanpak

Punt 4 van het projectplan sluit aan op het project Centrumaanpak”, vertelt Anja van Mill, projectleider van de gemeente Barendrecht. “Binnen de Centrumaanpak is ook één van de doelen het verbeteren van de verbinding tussen het winkelgebied de Middenbaan/’t Vlak en de oude Dorpskern, zodat de beide gebieden elkaar kunnen versterken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »