FOTO’S: Lintjesregen Barendrecht 2024, acht Barendrechters ontvangen Koninklijke Onderscheiding

BARENDRECHT – [Foto’s] Het regende vanmorgen Lintjes in Theater het Kruispunt in Barendrecht. Burgemeester Ronald Schneider heeft voor de eerste keer in zijn ambt acht Barendrechters een Koninklijke onderscheiding opgespeld.

Ad Rietdijk, Cees van der Meer, John van Neuren, Norman Poulina, Maritza Poulina en Hennie Van de Steeg-van Eijs zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hans Onderwater is bevorderd van Lid naar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. André Smits is benoemd tot Ridder met de zwaarden in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geheel vrijwillig en geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet.

De gedecoreerden werden vanochtend (Vrijdag 26 april 2024) met smoesjes van familieleden naar Theater Het Kruispunt gelokt: Van een theatervoorstelling door de kleinkinderen tot een urgent overleg over de financiële zaken van de sportclub, alles werd uit de kast gehaald om deze inwoners te verrassen met een onderscheiding.

Gedecoreerden

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
Cornelis van der Meer (Cees) 81 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
John Pieter Martinus van Neuren van Neuren (John) 62 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Adrianus Rietdijk (Ad) 73 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Norman Juan Pablo Poulina (Norman) 75 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Catharina Petronilia Poulina-Faneyte (Maritza) 76 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hendrika Jacoba Van de Steeg-Van Eijs (Hennie) 67 Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Johannes Gerard Onderwater (Hans) 78 Bevorderd van Lid, naar:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Johannes Adrianus Smits (André) 38

Ridder met de zwaarden in de Orde van Oranje-Nassau:

Voor militairen wordt de lauwerkrans op de onderscheiding vervangen door twee gekruiste zwaarden.

Gedecoreerden (of familieleden) kunnen o.v.v. de naam van de gedecoreerde een e-mail naar nieuws@barendrechtnu.nl sturen om de originele foto’s te ontvangen (ook de niet gepubliceerde foto’s). Alle foto’s worden kosteloos door BarendrechtNU beschikbaar gesteld en zullen over ongeveer 2 weken digitaal naar het opgegeven e-mail adres worden verzonden.

Ad Rietdijk is al sinds 1968, al 45 jaar, lid en vrijwilliger bij voetbalvereniging Smitshoek. Eerst als jeugdspeler en later als vrijwilliger van de toto-lotto commissie. Hierdoor kon de club extra welkome inkomsten genereren. Inmiddels verzorgt Ad Rietdijk al vanaf 1976 de ledenadministratie en contributie. Dat begon met 300 leden en handmatig werk. Maar de club groeide, naar wel zo een 1700 leden. Dat proces moest dus worden geautomatiseerd & aan de KNVB worden doorgegeven. Voor de contributie had Ad vrijwel dagelijks contact met leden of ouders van jeugdleden. Zeker in coronatijd zorgde dat voor extra werk. Waarbij hij ook moest meezoeken naar oplossingen voor ouders die er financieel wat minder goed voor stonden. Daarnaast inde hij de vrijwilligersbijdrage. Afgelopen jaar is Ad Rietdijk met vrijwilligerswerk gestopt, maar hij+ gaat nog wel elke zaterdagmiddag trouw en met veel plezier naar de voetbal om zijn kleinkinderen te zien spelen.

Cees van der Meer

De heer van der Meer is fervent Feyenoordsupporter en een unieke clubman voor Voetbalvereniging Smitshoek. Al 60 jaar lang, vanaf de oprichting van de Voetbalvereniging heeft hij zich ingezet als vrijwilliger. In eerste instantie deed Cees Vermeer 20 jaar lang kantine werkzaamheden samen met zijn vrouw Toos. Daarna deed hij nog eens 40 jaar lang, 20 uur per week, dagelijks diverse onderhoudswerkzaamheden voor het sportcomplex. Dat het sportpark schoon was en de sporttoestellen gerepareerd, was aan de heer Van der Meer te danken. De laatste tijd repareerde hij vooral de doelnetten en doelen en wist hij behendig met het laswerk dat daarmee gepaard ging om te gaan. Cees staat bij de voetbalvereniging bekend als een stille kracht: ‘elke ochtend als de werkzaamheden gedaan waren dronk Cees in z’n eentje een flesje AA-Drink en ging vervolgens naar huis. Hij deed niet mee aan de gesprekken van de andere vrijwilligers.’ Cees van der Meer is een bescheiden man en het liefst op de achtergrond.

John van Neuren

Al vanaf 2003 is John van Neuren bestuurslid van voetbalvereniging Smitshoek in Barendrecht. Sinds 2003 is hij penningmeester. De gezonde financiële positie van de club, na de groei en de coronatijd, is dan ook niet in de laatste plaats te danken aan zijn bestuurlijke en financiële inzicht. In 2010 was John Vermeer ook waarnemend voorzitter, de vereniging bestond toen 50 jaar. Hij verantwoordelijk voor de clubshop met eigen kledinglijn van de vereniging waar hij de inkoop voor doet. John houdt zich bezig met de kantine commissie en het beheren van de kassa’s. Daarnaast fluit John bijna wekelijks een wedstrijd. Hij heeft vele talenten, want ook is hij de vaste fotograaf van de vereniging. Wekelijks maakt hij foto’s van de wedstrijden van het 1e elftal voor op de website. Minimaal 15 uur per week kan de club op hem rekenen. Zijn familie heeft hij ook enthousiast gekregen om de club te helpen: zijn vrouw Jeanne helpt bij het tellen van het geld en zijn zoon Jurrian is inmiddels hoofd van de jeugdopleiding.

Norman Paulina en Maritza Poulina-Faneyte

Echtpaar Poulina zich beiden al sinds 1987, en dus al meer dan 35 jaar, vrijwillig in voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Mevrouw Poulina heeft de Stichting Hulp aan Antillianen en Arubanen opgericht. Een organisatie die hulp, ondersteuning en begeleiding biedt aan onze medeburgers uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. Maritza staat op de voorgrond met Norman als stille kracht aan haar zij. Zij zetten zich beiden met hart en ziel in voor deze stichting. Norman en Paulina slaat bruggen tussen verschillende gemeenschappen en achtergronden. Zij verbinden mensen en helpen kwetsbaren. Bijvoorbeeld op het gebied van geloof. Zij hebben beiden een grote rol gespeeld in de voorbereiding van jongeren op belangrijke sacramenten. Zoals de communie en het huwelijk. Ook bieden zij troost en gebed aan voor mensen die ziek zijn en behoefte hebben aan spirituele ondersteuning. Ook staat hun deur vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week voor iedereen open. Veel jongeren boden zij onderdak. Door deze jongeren een warm thuis te bieden, hebben zij het verschil gemaakt in de levens van degenen die anders misschien geen stabiele basis zouden hebben gehad om een toekomst op te bouwen. Die jongeren hebben overigens ook genoten van de kookkunsten van Norman. Welk gerecht dan ook uit de Antilliaanse keuken, hij maakt het voor klaar voor zijn jouw (aangenomen) kinderen en kleinkinderen. Maritza bakt voor iedereen wat lekkers, weet zij niet hoe het moet, dan leert zij dat om een ander plezier te doen. Als een jongere het lukte uiteindelijk een stekje te hebben, hielp Maritza met het inrichten van hun huis om er een thuis van te maken. Daarnaast maakt zij kleding voor het koor Mensaheronan di Pasfoor. Door de inzet van Norman en Maritza ontstond er een hechte gemeenschap. De groep die opgevangen werd, werd met de tijd de groep die anderen hielp opvangen. Zo ontstonden er ook diverse gebedsgroepen, gospelkoren, spirituele retraites en andere evenementen.

Hennie van de Steeg-Van Eijs

Toen in 1983 haar dochter 1,5 jaar oud was, is Hennie van de Steeg vrijwillig gaan werken op Peuterspeelzaal Piggelmee in Rotterdam. Zij zorgde voor 15 kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Dit deed zij maar liefst 15 jaar lang!  Daarnaast regelde zij de administratie, was coördinator en deed zij onder andere de ouderbegeleiding. Na een korte pauze is zij vervolgens in 2001 op CBS de Catamaran vrijwillig de overblijf gaan bestieren van de Prismagroep. Een groep waar nieuwkomers in Nederland de Nederlandse taal leren en leren te functioneren in het schoolse systeem. Naast de overblijf verzorgde zij tal van andere taken: administratie, baliewerkzaamheden, opvang van kinderen van ouders die naar de ouderkamer gingen. Hennie was betrokken bij diverse evenementen maar begeleide ook activiteiten en ging mee met zwemles. Ook deed zij de alledaagse boodschappen voor schoolbenodigdheden voor het personeel en verzorgde zij de catering voor schoolbijeenkomsten. Toen haar dochters naar het voortgezet onderwijs vertrokken, is zij betrokken gebleven bij de school. Zij was er 5 dagen in de week totdat haar kleinkinderen werden geboren.

Hans Onderwater

Hans Onderwater is in 2005 benoemd Lid in de Orde van Oranje-Nassau en is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Onderwater heeft zich gedurende de afgelopen 50 jaar op vrijwillige basis zeer uitvoerig ingespannen voor de samenleving. Op een zodanige wijze dat hij daarvoor niet alleen lokaal, maar ook nationaal en zelfs internationaal erkend en geprezen wordt. Hij heeft nationale en internationale activiteiten ontplooid in het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Tientallen historische boeken en artikelen gespecialiseerd in de 2de Wereldoorlog, staan op zijn naam. Hiervan zijn velen internationaal uitgebracht. De heer Onderwater is dé drijvende kracht achter de permanente herdenking van een aantal internationaal gesneuvelde militairen tijdens de oorlog. Zoals Australische piloot Jack Dawson Green en de Nieuw Zeelandse piloot Keith Malcolmson. Jack Dawson Green wordt jaarlijks herdacht met de Australische ambassadeur en kinderen van de Rehobôthschool waar Hans Onderwater wekelijks vrijwillig lesgeeft. Leerlingen van diezelfde school onderhouden ook het graf. Hans heeft zich succesvol ingespannen voor de identificatie van zeven Britse gesneuvelden, waardoor zij nu een officieel een oorlogsgraf hebben. Wijlen Mayesty the Queen of England, Queen Elizabeth, heeft hem erkend. Hans Onderwater was voorzitter van het herdenkingscomité voor operatie MANNA: de voedseldropping in 1945, het begin van het einde van de hongersnood. Daarnaast zet de heer Onderwater zich in als mantelzorger, vrijwilliger bij de kerk, lid en secretaris van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht, en tal van andere maatschappelijke activiteiten. Op dit moment schrijft Hans Onderwater met drie vrienden aan het boek 100 jaar Bethelkerk, wat in mei 2025 wordt gepubliceerd.

André Smits

Op 20-jarige leeftijd werd Andre Smits vrijwilliger bij het Rode Kruis. Op dat moment hij ook al actief als (jeugd) vrijwilliger bij de brandweer, vrijwilliger bij zijn kerkelijke gemeente en reservemilitair bij de Landmacht. Als vrijwilliger sociale hulp en EHBO’er organiseerde Andre Smits activiteiten voor bewoners van Borgstede. Tijdens sommige van die activiteiten haalde hij opbrengsten binnen voor het Rode Kruis. Het samenzijn van deze ouderen en jongeren, werd altijd erg gewaardeerd. Tijdens grote evenementen in Barendrecht kon het Rode Kruis ook op de heer Smits rekenen als EHBO’er. Bijvoorbeeld tijdens de Santa Run en Koningsdag. Ook draaide hij diensten voor omliggende gemeenten. Voor collecte- en fondsenwerving kon het Rode Kruis ook op hem rekenen. Op zijn 25ste nam hij meerdere bestuursfuncties aan om zijn organisatorische vaardigheden en leiderschap in te zetten voor het grotere algemene belang van diverse Rode Kruis afdelingen. Ook was hij 10 jaar lang communicatievrijwilliger en web redacteur voor 4 gemeenten. In 2010 werd hij formeel bestuurslid communicatie en fondsenwerving voor uiteindelijk drie verschillende Rode Kruis afdelingen. Toen er verschillende fusies plaatsvonden, heeft Andre Smits dit, soms met hulp van anderen, in goede banen geleid. Tijdens de coronaperiode werd hij ook web redacteur en communicatievrijwilliger voor het hoofdkantoor in Den Haag. Daarnaast hielp hij bij Ready To Help. Hij controleerde de AED-apparaten. Ook is hij vrijwillig actief op de Rehobôthschool. Het bestuur vroeg hem in 2018 zich kandidaat te stellen. Na 4 jaar werd hij in 2022 herkozen voor een volgende termijn. Hij vervult voor de school de functie van penningmeester.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


« | »