Lintjesregen: Zes Barendrechters Lid in de Orde van Oranje-Nassau

BARENDRECHT  – [Foto’s] Burgemeester Veldhuijzen heeft vanochtend (Woensdag 26 april 2023) bij zes Barendrechters een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Dit gebeurde tijdens de ‘Lintjesregen’ in de Dorpskerk van Barendrecht.

De heer van Raffen, de heer Bos, de heer van Meppelen-Scheppink, de heer Van der Meulen, de heer Verweij en de heer Plugge zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet.

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer Dirk Willem Jacob van Raffen (Dick) 71  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Geert Sikko Bos 74  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Matthias Christiaan van Meppelen Scheppink (Martijn) 52  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Willem van der Meulen (Wim) 75  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Frederik Plugge (Freek) 77  Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Marinus Gerard Mark Verweij (Mark) 60  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Artikelfoto: Alle gedecoreerden met partners, burgemeester Veldhuijzen en kinderburgemeester Gino Riesmeijer

Dirk Willem Jacob van Raffen (Dick)

De heer Dirk Willem Jacob van Raffen (Dick) zet zich al jarenlang in voor het Christelijk Gemengd Koor Delfshaven.  In 1973 werd hij verkozen tot bestuurslid, wat hij in bleef tot 1991. In 1998 werd hij wederom in het bestuur verkozen, dit keer als Algemeen Adjunct tot vorig jaar. Heden is hij algemeen bestuurslid. Het koor is door zijn inzet in grote mate geworden wat het nu is. Niet alleen door de vele jaren ervaring, zeker ook de inzet die hij altijd toont. De leden vonden bij hem altijd een luisterend oor. Dick was er als eerste en ging als laatste weg. Parkeren doet hij op eigen kosten en voor de Adventskaarsen heeft hij zelfs een ritje over naar Gouda. En ook de website en facebook houdt u bij. Altijd op tijd, net als een Zwitsers uurwerk! Dick van Raffen zorgt ook voor de inwendige mens met koffie thee en lekkers. Ook is hij al 25 jaar koster voor de Hervormde Gemeente Delfshaven. Daar zet hij zich in voor alle kerkdiensten, vergaderingen en andere evenementen die in de kerk plaatsvinden. De laatste jaren is hij de voorman van de kosters en coördineert hij de zaken die op dat vlak moeten gebeuren. Dick zorgt ervoor dat alles altijd op rolletjes verloopt. En dat doet hij ook letterlijk, als chauffeur voor de Vereniging Buurtbus Barendrecht.  Al ruim drie jaar is hij een behulpzame en sociale chauffeur. Ook voor zijn kleinkinderen als zij naar de sport moeten worden gebracht.

Geert Sikko Bos

De heer Geert Sikko Bos is een zeer sociaal bewogen mens en altijd een stuwende kracht in alles wat hij in zijn  leven doet. Als kind was hij al in de weer om mensen te helpen. Iedere dag nam hij een gehandicapt buurmeisje mee achterop de fiets mee naar school. Ook was hij actief in de schaatsvereniging. Sinds 2006 is hij aangesloten bij de Protestantse gemeente Barendrecht. Hij zet zich hier op veel vlakken in: zoals het bezorgen van het kerkblad, beheer van de website, ondersteunen van de werkzaamheden voor de werkgroep liturgische bloemschikkingen. Dat er jaarlijks een kerstboom staat in de Dorpskerk, is mede te danken aan zijn optuigkunsten. In 2011 heeft hij in het kader van de activiteiten van de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de protestantse Gemeente Barendrecht een reis van vijf weken gemaakt naar het project Share in Ghana. Al acht jaar is hij buddy van een bewoner van Humanitas in ’s Gravendeel. Iedere twee weken gaat hij op bezoek. Regelmatig neemt hij twee vrienden mee van Humanitas Barendrecht om hen een leuke middag te bezorgen. Op een tandem fietsen door de natuur, ook heeft hij hen geleerd lange afstandswandelingen te lopen. Deze vrienden neemt hij regelmatig mee naar de roeiclub. Bij de Roeivereniging Barendrecht heeft hij jarenlang een bestuursfunctie vervuld. Momenteel zit hij daar in de kluscommissie en is hij plaatsvervangend materiaalcommissaris. Ook is de heer Bos sinds 2006 verbonden aan de Barendrechtse Kerkgemeenschap. Daarvoor doet hij diverse klussen voor de drie aangesloten kerken. Naast dit alles vindt hij ook nog de tijd om zijn zwager te helpen zijn zeegaande zeilboot in goede conditie te houden, en om zijn broer te helpen met de welbekende blauwe enveloppe en het ondernemen van leuke uitjes.

Matthias Christiaan van Meppelen Scheppink (Martijn)

De inzet van Matthias Christiaan van Meppelen Scheppink (Martijn) voor de samenleving is ook niet onopgemerkt gebleven. Voordat hij in 2004 verhuisde naar Barendrecht spande hij zich in voor de Nieuwe Westerkerk – Hervormde Wijkgemeente West te Capelle aan den IJssel. Als Diaken en Ouderling-Kerkrentmeester. Hiermee is hij gestopt toen hij met zijn gezin naar Barendrecht verhuisde. Met een studie Politicologie en ervaring als beleidsmedewerker Europees Parlement in Brussel en Straatsburg, is het niet vreemd dat hij ook in Barendrecht de politiek op zocht. Voor de SGP-ChristenUnie, was hij vanaf 2009 een jaar lang buitengewoon commissielid. Daarin heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het herzien en vaststellen van bestemmingsplannen. Daarna is hij in totaal acht jaar gemeenteraadslid geweest voor de SGP ChristenUnie fractie. Van 2010-2014 en van 2018-2022. De eerste periode heeft hij naast taken als gemeenteraadslid ook de rol van fractievoorzitter vervuld. Mede door zijn bijdrage was sprake van een stabiele coalitie. Zijn inzet werd breed gewaardeerd door zijn welbespraakte, weloverwogen manier van politiek bedrijven. Daarbij kwam ook zijn juridische kennis goed van pas bij het vaststellen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. In zijn tweede periode als raadslid was hij voornamelijk actief in het sociale domein. Het project AutoMaatje werd gerealiseerd, een vervoersservice waarin vrijwilligers rijden voor minder mobiele plaatsgenoten. Daarnaast heeft hij zich van 2015-2018 vrijwillig ingezet voor de kerkelijke gemeente Immanuëlkerk. Wekelijks gaf hij catechese aan jongeren, was hij mentor van een groep jongeren van 13 tot 17 jaar en heeft hij twee jaar catechese gegeven aan jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Ook was hij vier jaar lang voorzitter van Stichting Present Barendrecht. Naast voorzitterstaken heeft hij voornamelijk ingezet op het werven van sponsoren en het aangaan van banden met verschillende lokale organisaties. De groeispurt van Present, verdere professionalisering, werven van sponsoren en relaties, is zeker te danken aan de bijdrage van de heer van Meppelen Scheppink. Vandaag (Woensdag 26 april 2023) de dag is hij nog steeds bevlogen ambassadeur van Stichting Present Barendrecht.

Willem van der Meulen (Wim)

De heer Willem van der Meulen (Wim) is al sinds de oprichting van Toneelvereniging Barendrecht in 1986 lid van deze club. Waar hij 10 tot 15 uur per week mee in de weer is. Jarenlang was hij voorzitter en nu is hij alweer geruime tijd penningmeester. Aanvankelijk zei hij niet te willen toneelspelen. Toen er kort na de oprichting iemand uitviel is hij dat toch gaan doen. Talloze rollen heeft hij in het 35-jarig bestaan van de vereniging op de planken gezet. Van pizzaboer en Arabier tot eigenaresse van een schoonheidssalon. Voor de vereniging regel hij van alles. Zo doet hij inkopen en ontwerpt en maakt hij decors. Ook heeft hij een uitstekende relatie opgebouwd met de mensen van het Kruispunt. Altijd is hij als eerste aanwezig: koffie, thee, spullen klaarzetten, opruimen nadien. Hij zorgt ervoor dat de decorstukken op de speellocatie staan opgebouwd, een hele onderneming. De heer van der Meulen huurt een vrachtauto voor vervoer van de decor stukken. Die auto haalt hij ‘s morgens vroeg op, rijdt hij naar de opslag, daar laadt hij de decor stukken in met een aantal andere leden en rijdt hij naar het theater. Dan wordt opgebouwd. Als de voorstelling voorbij is vindt de hele heisa weer in omgekeerde volgorde plaats! Als iedereen volop aan het nagenieten is, Wim nog steeds in de weer. Van uitslapen is geen sprake want de volgende ochtend moet de vrachtauto weer teruggebracht worden naar de verhuurder. Ook al is hij 75, hij werkt als een paard! Ook collecteert hij avond aan avond voor het Prins Bernard cultuurfonds, waarvan een deel van de opbrengst voor de vereniging is. Hij doet dat altijd in een straf tempo. Wilden anderen nog weleens een praatje maken aan de deur, Wim zei alleen het hoognodige, inde de bijdrage, en liep weer door naar de volgende deur. Vaak was hij al vier deuren verder waardoor de mede collectant steeds maar weer opnieuw een sprintje moest trekken om hem bij te houden! Gesloopt kwamen ze thuis, Wim niet. In december 2016 was hij 28 jaar collectant en is hij door het Anjerfonds uitgeroepen tot collectant van het jaar. En als collectant van het jaar werd hij ook uitgenodigd voor de jaarlijkse uitreiking van de “grote” Zilveren Anjer in het Paleis op de Dam met een onverwacht persoonlijke ontmoeting met Prinses Beatrix tot gevolg. Door zijn trouwe dienst, gedrevenheid en doorzettingsvermogen is hij een voorbeeld voor velen. Hij heeft hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds in Zuid-Holland als aan de landelijke Anjeractie.

Frederik Plugge (Freek)

Frederik Plugge (Freek) ze zich al meer dan 45 jaar in als vrijwilliger voor kerk en samenleving. Dat begon al in 1975 in Oud-Beijerland bij de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk. 15 Jaar lang was hij daar kerkvoogd en penningmeester. Zo een 10 a 15 uur per week. In 1991 kwam hij in Barendrecht wonen en sloot hij zich aan bij de Protestantse Gemeente Barendrecht Wijkgemeente Carnisse Haven. Tot aan vandaag (Woensdag 26 april 2023) de dag is hij daar vele ure per week in de weer. Zo heeft hij zich ingezet voor de Bouw van Carnisse Haven. Daarbij was hij voorzitter van de bouwcommissie. Het kerkbouw in Carnisselande had veel voeten in de aarde. Heel veel vergaderen en de verschillende instanties waren het zeker niet altijd eens met elkaar. Na zo’n vergadering hier in de Dorpskerk, die weer eens hoogopgelopen was, leek het verstandig om even stoom af te blazen in de horeca. Dat werd met succes een latertje want het kerkgebouw is er gekomen. In 2005 richtte hij de Commissie Cultuur Carnisse Haven op. Een belangrijke ontwikkeling voor cultuur in de wijk Carnisselande. Daardoor werd de kerk niet alleen voor de eigen gemeenschap gebruikt, maar ook breder voor de inwoners van Carnisselande. Freek organiseert open huis in Carnisse Haven als inloophuis. Ook mensen uit Oekraïne kunnen daar terecht.  Tevens organiseerde hij een benefietconcert voor Oekraïne zodat voor hen ook activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook organiseert hij jaarlijks een seniorenuitje in de vakantietijd. Daarnaast is hij ook hulpkoster in de kerk en redactielid van Klankbord, het 2-wekelijkse kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Momenteel is hij (weer) als kerkenraadslid bestuurlijk betrokken bij de kerk als ouderlingkerkrentmeester. Recent werd hij ook nog voorzitter van de cantorij en is hij betrokken bij de open kerk inloopuren die sinds corona worden georganiseerd. Januari 2016 ontving hij al het draaginsigne in goud van de Protestantse Kerk in Nederland voor het gedurende ruim 41 jaar vervullen van de functie van Kerkvoogd en Ouderling-Kerkrentmeester.

Marinus Gerard Mark Verweij (Mark)

Marinus Gerard Mark Verweij (Mark) zet zich al vele jaren in diverse functies in om het algemeen belang te dienen. Zowel in zakelijke als in kerkelijke omgeving. Vanaf april 2002 is hij betrokken bij de Stichting collectieve beveiliging bedrijventerreinen Barendrecht. De stichting werd mede opgericht door oud-burgemeester van der Wouw van Barendrecht. Wellicht dat de interesse van de heer Verweij in het CBBB werk is ontstaan nadat hij meer dan 25 jaar geleden samen met zijn ome Jos eigenhandig een dief bij zijn aardappel zaak op heterdaad betrapte? De CBBB is de spil waar veiligheid op de Barendrechtse bedrijventerreinen om draait. Via de ingehuurde beveiliger wordt in goed overleg met politie, brandweer, gemeente en alle andere relevante partijen hard gewerkt om de veiligheid steeds verder te verhogen. Als bestuurslid is Freek verantwoordelijk voor de activiteiten en gang van zaken binnen de stichting. Hij is het ‘geweten van de CBBB’ geworden. Niet alleen voor het vormgeven van de structuur van de stichting en de wijze waarop de stichting functioneert, maar ook als aanspreekpunt voor de ondernemers in Barendrecht wanneer het gaat om de collectieve beveiliging. Daarnaast was hij van 2017 tot 2022 voorzitter van het GroentenFruit Huis, het comité import/export derde landen: de CIEDL. Dit belangrijke comité bespreekt veel zaken om sturing te geven aan de processen die direct te maken hebben met internationale handel. Een bestuurslidmaatschap wat veel impact heeft.  Naast de inhoudelijke onderwerpen had hij ook aandacht voor de personen met wie hij te maken had en hechtte hij veel waarde aan goede onderlinge contacten. Als staflid van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten van 2012-2020 was hij verantwoordelijk voor het goed verlopen veel jongerenvakanties. Jongeren die hebben genoten en voor wie dit een onvergetelijke ervaring is geweest! Tevens is hij ongeveer zeven jaar voorzitter geweest van de +12 club van de Gereformeerde Gemeente, vanaf 2000 tot 2006.  In deze rol heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het jeugdwerk in de gemeente en daarmee veel impact gehad jongeren in Ridderkerk. Elke twee weken werd samen met het bestuur een verenigingsavond georganiseerd voor de jeugd van 12-16 jaar. Zowel inhoudelijke onderwerpen als ontspannende activiteiten waren hier een onderdeel van. Tevens organiseerde hij in deze periode elk jaar het jaarlijkse uitstapje voor de vereniging en alle activiteiten met betrekking tot uitjes van het bestuur van de vereniging en afscheidsmomenten van bestuursleden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: BarendrechtNU, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


« | »