Politieauto

BARENDRECHT – Een 52-jarige man uit China heeft een geldboete van €25.000 opgelegd gekregen voor het vervalsen van papierwerk en merken van voedsel bij een bedrijfspand in Barendrecht. De man had, zo stelt de rechter, normaliter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, maar omdat de zaak al zo oud is (rechtszaak begon in 2019), wordt deze nu afgedaan met een geldboete. De verdenkingen zelf dateren uit 2012 – 2013.

Agenten die de misstanden in 2013 ontdekten moesten het pand uit vluchten, zo blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank: “De stank in het pand was vanwege de aanwezigheid van rottend vlees niet te harden, zodat de verbalisanten snel weer naar buiten vluchtten.

Voedselveiligheid

De boete is het resultaat van twee door de Rechtbank bewezen geachte overtredingen met betrekking tot de verwerking/verkoop van voedsel en voedselveiligheid: “De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat met zijn handelen het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in de juistheid van schriftelijke stukken met een bewijsbestemming, zoals etiketten en identificatiekenmerken op voedsel, is geschaad.

De eerste veroordeling betreft het verwerken en verkopen van uit China afkomstige ‘dumplings’ (ook wel Dim Sum genoemd), terwijl ze werden verkocht als ‘made in Holland’ en ook valse (hygiëne)stickers bevatte. De rechter over het sjoemelen met de dumplings: “Ook was er een erkenningsnummer opgenomen dat niet aan de verdachte was afgegeven. Dit is een kwalijk feit; de traceerbaarheid van het product wordt bemoeilijkt door een andere herkomst te vermelden dan de werkelijke. Daarmee is de voedselveiligheid in het geding. Ook wordt de consument aldus misleid, terwijl de regelgeving op dit gebied er juist is om de consument en daarmee de volksgezondheid te beschermen.

Kippenpoten

Daarnaast heeft de verdachte kippenpoten afkomstig uit Italië uit de van originele stickers voorziene verpakking verwijderd, bewerkt, opnieuw verpakt en er stickers van eigen makelij op geplakt. Van naleving was, gelet op de uiterst onhygiënische toestanden in het pand waar verdachte de kippenpoten bewerkte en opsloeg, hoegenaamd geen sprake, zo valt te lezen in de uitspraak. De rechter:  “De verdachte had geen erkenning en mocht dergelijke bewerkingen met de kippenpoten dus niet uit voeren. Door zo te handelen heeft de verdachte de Europese hygiënevoorschriften met betrekking tot dierlijke producten omzeild en de volksgezondheid in gevaar gebracht. Er heeft immers geen controle kunnen plaatsvinden of de hygiënevoorschriften werden nageleefd.

“Redelijke termijn van berechting”

De rechtszaak tegen de man is in 2019 begonnen en gaat over feiten uit 2012 en 2013. Dat acht de rechtbank niet als een redelijke termijn (normaliter binnen 2 jaar een zaak): “Bij zo een ernstige overschrijding van de redelijke termijn is in een zaak als hier aan de orde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet meer opportuun. Daarom zal de rechtbank ter compensatie van de termijnoverschrijding afzien van een – in beginsel bij dit soort feiten passende – onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De overschrijding van de redelijke termijn zal door oplegging van een lichtere strafmodaliteit dan door de feiten geïndiceerd, namelijk een geldboete, gecompenseerd worden. Met betrekking tot de hoogte van de op te leggen geldboete zal de rechtbank aanknopen bij het voorgestelde transactiebedrag van € 25.000,00.

Als de man de boete niet betaalt, moet hij alsnog één jaar de cel in (volledige uitspraak).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »