Autoverkeer op de Kilweg in Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gevraagd om een landelijke aanpak voor het verminderen van geluidsoverlast door motorvoertuigen. Als voorbeeld noemde wethouder Luijendijk de inzet van ‘lawaaiflitsers’ langs de weg. Die kunnen motorvoertuigen die veel lawaai maken detecteren en de kentekenplaat vastleggen. In Rotterdam wordt al geëxperimenteerd met dit soort ‘lawaaiflitsers’, maar officieel is er nog geen toestemming voor het delen van bijvoorbeeld kentekens met de politie.

Gemeente Barendrecht: “Op diverse plaatsen in Barendrecht ervaren bewoners geluidsoverlast van motorvoertuigen. Barendrecht zet zich als gemeente in om deze overlast te verminderen, onder andere door het toepassen van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen, campagnes voor bewustwording en handhaving.

Geluidsoverlast

De gemeente stelt dat de inzet van de landelijke overheid nodig is, ook omdat veel gemeenten met deze problematiek worstelen. Peter Luijendijk (wethouder Verkeer): “Het landelijk formuleren van strengere geluidsnormen en het aanscherpen van het wettelijke kader draagt bij aan een effectieve aanpak van de overlast. Als we dit probleem gezamenlijk aanpakken kunnen we de leefbaarheid voor onze inwoners verbeteren.

Het college geeft aan dat ze aan het ministerie hebben laten weten dat inwoners van Barendrecht veel overlast ervaren door het lawaai: “De piekgeluiden van motoren en auto’s zorgen voor een schrikreactie wat het woongenot aantast, omdat het minder prettig is om buiten te verblijven of de ramen open te zetten.

Inwoners hebben zich georganiseerd in lokale actiegroepen. Zo overhandigde vorige week een groep bewoners uit de wijk Vrouwenpolder een petitie aan de wethouder om iets te doen aan het verkeerslawaai vanaf de Kilweg. “De gemeente verkent samen met deze inwoners initiatieven om te komen tot minder geluidsoverlast door motoren. Daarnaast overlegt de gemeente met de politie en regionale partners over de mogelijkheden om handhaving effectiever te maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »