Politieauto's op het Middeldijkerplein

BARENDRECHT – Op woensdag 30 september 2020 werd een vrouw slachtoffer van een straatroof op het Middeldijkerplein. De vrouw was na haar werk in de thuiszorg onderweg naar kantoor toen ze werd beroofd.

Nadat ze tegen haar hoofd was geslagen, tegen de grond was gewerkt en tegen haar lichaam was getrapt (terwijl ze op de grond lag) zijn de daders er met twee telefoons en een sleutelbos vandoor gegaan.

Aanhouding

De politie heeft een (toentertijd) 14-jarige jongen aangehouden die verdacht werd van het plegen van de straatroof, samen met een ander. De jongen werd eveneens verdacht van het plegen van winkeldiefstal: blikjes drinken werden gestolen bij de Dirk van de Broek (Keizerswaard).

Uitspraak

Afgelopen maand vond de rechtszaak plaats. In de straf neemt de rechter het volgende mee in aanmerking: “Straatroven zijn misdrijven waarvan de ervaring leert dat slachtoffers er nog lange tijd nadelige psychische gevolgen van kunnen ondervinden. Dit blijkt onder meer uit de schriftelijke slachtofferverklaring van het slachtoffer. Daarnaast leveren straatroven gevoelens van onveiligheid in de samenleving op.” Ook blijkt uit een psychologisch onderzoek dat de jongen zwakbegaafd is. “Het recidiverisico wordt op matig geschat“, aldus de rechter.

Beide verdenkingen werden door de (inmiddels 15-jarige) verdachte bekend. De rechter hoefde daardoor alleen nog maar een straf op te leggen, welke grotendeels in lijn is met de eis van de Officier van Justitie.

Jeugddetentie en behandelingen

Gezien de ernst van de beroving kon niet anders dan worden gereageerd met het opleggen van jeugddetentie, zo stelde de rechter. Ook is een heel pakket aan bijzondere voorwaarden opgelegd.

De straf: 60 dagen jeugddetentie, waarvan 25 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Bij een veroordeling binnen deze periode óf het niet naleven van de aanvullende voorwaarden kunnen alsnog die 25 dagen worden opgelegd.

De aanvullende voorwaarden zijn (1) een meldplicht bij de jeugdreclassering, (2) meewerken aan een begeleidingstraject bij Jeugdzorg (ITB HKA) met elektronische controle, (3) meewerken aan (persoonlijkheids)therapie/begeleiding (MST-ID), (4) meewerken aan meer begeleiding als dat nodig wordt geacht, (5) meewerken aan begeleiding door een jongerencoach, (6) volgens zijn rooster naar school blijft gaan/online onderwijs volgt, (7) inspanning plegen voor een zinvolle dagbesteding en (8) actief moet deelnemen aan het programma ‘Thuis op Straat’ (Jeugdreclassering). Daarnaast wordt er (9) jeugdreclasseringstoezicht ingezet, met o.a. huisbezoeken.

De rechter stelt dat deze behandelingen nodig zijn/erop gericht zijn om herhaling te voorkomen. (volledige uitspraak)

Artikelfoto: Archieffoto van politieauto’s op het MiddeldijkerpleinBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »