Middeldijkerplein, Barendrecht

BARENDRECHT – Tijdens de herinrichting van het Middeldijkerplein is de gemeente vorige week op een onvoorzien probleem gestuit. Tijdens het graven van proefsleuven is vorige week gebleken dat er  sprake is van schade aan drukverdelende betonnen platen die ondergronds liggen.

Eind januari lieten omwonenden al weten dat alle bomen op het Middeldijkerplein werden gekapt. Voor de nieuwe inrichting van het Middeldijkerplein is extra ruimte gemaakt voor nieuwe plantenbakken.

Holle ruimtes

Deze platen overbruggen de ondergrond tussen de bebouwing en het plein. Door de druk/belasting van de opgebrachte grond en bestrating is door de loop der tijd ondergronds zand weggespoeld en zijn er holle ruimtes ontstaan“, aldus wethouder Schaap in een brief (pdf) aan de gemeenteraad over de problemen op het Middeldijkerplein.

De wethouder acht het niet verantwoord om het plein nu opnieuw te bestraten en het plein opnieuw in te richten terwijl er dieper onder de grond nog problemen zijn. Wethouder Schaap: “Dit zou betekenen dat over enige tijd weer nieuwe verzakkingen in de bestrating ontstaan. De noodzakelijke werkzaamheden zullen we uitvoeren. Om stagnatie en bijbehorende kosten en overlast te voorkomen wordt de herinrichting van het Middeldijkerplein niet uitgesteld. We hechten er waarde aan te melden dat de veiligheid van de bewoners en de gebruikers van het Middeldijkerplein niet in het geding is of is geweest.

Ingrijpende maatregelen

De wethouder spreekt over “ingrijpende maatregelen” die nodig zijn “om het project duurzaam uit te voeren”. De totale kosten van de herstelwerkzaamheden zijn nu geschat op €138.000. “Het is niet verantwoord om slechts de bovengrond en bestrating te herstellen en het plein opnieuw in te richten zonder de basis –de ondergrond– op orde te brengen“, aldus de wethouder.

Zie ook: Ook aan de andere kant van het winkelcentrum Carnisse Veste spelen problemen met de ondergrond: Weekmarkt op het Havenhoofd wordt (tijdelijk) verplaatst: “Scheuren in de bestrating”

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »