Voorlopig op 17 locaties extra ondergrondse papier/karton containers in Barendrecht

BARENDRECHT – Uit een eerdere inventarisatie van 23 locaties voor extra ondergrondse containers in Barendrecht zijn er (voorlopig) 17 overgebleven. De gemeente maakte de lijst met 23 locaties voor een extra oud papier en karton container in oktober bekend.

De afgelopen weken is de gemeente in gesprek gegaan met belanghebbenden over deze locaties om te zorgen dat omwonenden “zoveel mogelijk op een informele wijze hun mening konden geven over de plannen. Voor de gemeente Barendrecht zijn 5 reacties binnengekomen. De reacties hadden betrekking op 2 (van de 23) locaties.“, aldus wethouder Schaap. Als resultaat van deze reacties zijn 3 locaties geschrapt en wordt er over 3 andere locaties op een later moment een besluit genomen.

Locaties

Dit is weer een stap in de richting om te komen tot een betere afvalscheiding“, aldus de wethouder. De daadwerkelijke plaatsing zal pas gebeuren nadat de officiële procedure, waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, is afgerond. Op de volgende 17 locaties (zie artikelfoto) staat een extra container voor oud papier/karton ingepland:

 • Rozemarijnsingel 11 (als enige locatie komt wordt hier ook een extra Rest + PMD container geplaatst)
 • Kofschip 16
 • Wesdijkleede 166
 • Sluisleede 30
 • Linde 5
 • Oude Haven 27
 • Concertweg 71
 • Riedevliet 72
 • Elisabeth Catsvliet 21
 • Koperslagerij 12
 • Middeldijkerplein 13
 • Middeldijkerplein 148
 • Van Hobokenhaven 63
 • Zuidersingel 274
 • Wilgenwede 58
 • Riederstee 48
 • Wolvenburg 72

Bekijk hier een PDF bestand met foto’s met de exacte locaties voor de containers.

In de nabijheid van de locaties Menuethof, Dr. Kuyperstraat en Waddenring bleken toch voldoende voorzieningen aanwezig, op deze 3 plekken wordt geen container bijgeplaatst. “Na overleg met de betreffende inwoners zijn hier alternatieve oplossingen gevonden“, aldus BAR Afvalbeheer.

De locaties die nog nader worden onderzoekt zijn de Torenmolen, Van Doesburgveld en Swarttouwhaven. BAR Afvalbeheer: “Voor deze locaties hebben wij nog contact met belanghebbenden over mogelijke aanpassingen. Deze locaties zijn daarom nog niet opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Voor deze locaties volgt later een aparte zienswijzeprocedure.

Ontwerpbesluit

Wethouder Schaap: “Op basis van de feedback van betrokkenen heeft het college dus besloten voor 17 locaties de zienswijzeprocedure te starten. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken zal vanaf maandag 21 december voor een periode van zeven weken ter inzage liggen, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren kunnen worden gebracht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »