Burgemeester: "Komende jaren geleidelijke verandering van (grotendeels) Zwarte Pieten naar een gemêleerd pietenkorps"

BARENDRECHT – Waar de (landelijke) Zwarte Pietendiscussie afgelopen jaren vrijwel nog geen rol heeft gespeeld bij de twee intochten in Barendrecht (centrum en Carnisselande), is daar dit jaar verandering in gekomen.

Burgemeester van Belzen heeft de afgelopen maanden, op verzoek van  “een aantal (jonge) inwoners“, gesprekken gevoerd over Zwarte Piet en “de vraag wat de gemeente doet om het Sinterklaasfeest en de intocht een inclusief feest te laten zijn voor alle inwoners van Barendrecht.” Ook met de organisaties is gesproken.

Geleidelijke verandering

Burgemeester Van Belzen: “Ik ben tevreden over de goede gesprekken die ik met hen heb gehad. Er is overwegend begrip voor de verschillende standpunten in de zwartepietendiscussie. Het lijkt erop dat in Barendrecht de komende jaren een geleidelijke verandering zichtbaar zal zijn van (grotendeels) Zwarte Pieten naar een gemêleerd pietenkorps. Deze beweging stemt mij tevreden. Het Sinterklaasfeest is bij uitstek een feest waarbij iedereen zich welkom moet voelen. Ik ben blij dat deze (geleidelijke) verandering uit de samenleving zelf komt.

Mix

In het centrum van Barendrecht zal er waarschijnlijk een 50/50 mix van roetveeg en Zwarte Pieten komen. Bij winkelcentrum Carnisse Veste is nog discussie over of/hoe er verandering komt: De eigenaar van het winkelcentrum en de winkeliers zijn het nog niet met elkaar eens. De eigenaar wil roetveegpieten “omdat hij protestacties tegen  Zwarte Piet wil voorkomen“, de organisatie/winkeliers willen echter liever “een geleidelijke overgang van Zwarte Piet naar roetveegpiet, omdat dit beter zou passen bij de Barendrechtse samenleving.

De notities en (ingezonden) argumenten van de gesprekken met 3 inwoners zijn door de gemeente gedeeld (PDF 1 en PDF 2)

Corona

Zoals eerder al gemeld gaan de intochten in Barendrecht dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen, daardoor zullen op zijn vroegst de veranderingen volgend jaar pas zichtbaar zijn. “Het is niet mogelijk de intochten veilig en binnen de geldende coronamaatregelen te organiseren. Dit is door de organisatoren en gemeente in goed overleg besloten“, aldus de burgemeester.

Doel

Van Belzen over het proces: “De burgemeester wil zich graag inspannen om het Sinterklaasfeest een feest te laten zijn voor alle inwoners van Barendrecht. Het is zijn wens dat er bij publiekelijke sinterklaasfestiviteiten gebruik wordt gemaakt van alternatieve vormen in het uiterlijk van Zwarte Piet. Belangrijk hierbij is dat deze verandering uit de samenleving zelf komt. De gemeente kan en wil dit niet opleggen. De gemeente verstrekt geen subsidie aan Sinterklaasintochten, deze worden georganiseerd en gefinancierd door de winkeliersverenigingen. Wel beslist de gemeente over het afgeven van een vergunning voor een Sinterklaasintocht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »